امروز دوشنبه 27 خرداد 1398

دسته های محصولات

تبلیغات

آیرن مکس

قیمت الکترود

نماینده ی رسمی توسن

نماینده رسمی nova

نمايندگی پخش ابزار NEC

 

 

 نمایندگی ابزار های برقی aeg

نمایندگی tanos

نماینده active

ايران پتك IRAN POTK

 دستگاه حکاکی روی فلزات,دستگاه حکاکی و چاپ,دستگاه حکاکی لیزر

متر assist

آروا ARVA

تقسيم بندي الكترودها بر اساس نوع پوشش آنها

8 / 10
از 45 کاربر

تقسيم بندي الكترودها بر اساس نوع پوشش آنها

 از حدود 1950 ميلادي  ، الكترودها را در انگلستان ، بر  اساس جنس پوشش آنها طبقه بندي مي نمودند ، كه اين تقسيم بندي در نوع خود مؤثر و تا امروز، دربعضي صنايع كاربرد دارد:

 طبقه بندي انگليسي

 1- كلاس اول : سلولزي                Celluosic Type

 2- كلاس دوم : روتيلي                  Rutile  Type

 3- كلاس سوم : اسيدي                  Acidic Type

 4- كلاس چهارم : اكسيدي               Oxide Type

 5- كلاس پنجم : قليايي يا بازي         Basic Type

 6- كلاس ششم : روتيلي+ پودر آهن  Rutile + Iron Powder Type

 1- كلاس اول : سلولزي

 بيش از 40 درصد وزن پوشش اين نوع  الكترودها را  سلولز (Cx Hy O2) تشكيل مي دهد كه در اثر سوختن ، مقدار زيادي  هيدروژن  و اكسيد آزاد مي كند . گازهـاي  حاصل  حوضچه  مذاب  و قوس الكتريكي را از نفـوذ گازهاي  مخرب موجـود دراتمسفرمحافظت   مي نمايد؛ازاين رو،استفاده ازاين خانواده الكترودها اغلب درجوشكاري پاس ريشه خطوط  لوله انتقال نفت و گاز و ساير سيالات كه درفضاي بازانجام  مي شوند كاربرد وسيعي  پيدا كرده است.  وجود  گازهاي فعال آزاد شده  حاصـل ازسـوختن سـلولز مثل هيدروژن و دي اكسيد كربن،علاوه بر يونيزاسيون قوسي با ولتاژ بالا پديد مي آورند به  دليـل نـرژي فزايـنـده ‌ خود ، حرارت  حـوضچه جـوش را نيزتا حـد قـابـل تـوجـهي افزايش داده  وسبب نفوذ بسيارخوب  جوش درداخل  فلز پايه مي گردند ، ( الكـترودهاي نفوذي) . نظربه  اين كه اغلب بيشتر حجم مواد  تشكيل دهندهء پوشش هاي سلولزي را مواد فرار و سوزنده  تشكيل مي دهد ، سرباره بسيار نازك و غير چسبنده  بوده وبه آساني از سطح جوش برداشته  مي شود.ازديگرمشخصات پوشش هاي سلولزي مي توان به امكان استفاده ازآنهادروضعيت  هاي مختلف، دود زياد ، قوس بسيار قوي و نافذ و پايدار ، پاشش نسبتا زياد جرقه هاي جوش    به اطراف جوش و سطح  جوش  خشن با مهره جوش هاي فاصله دار ناهمواراشاره نمود. در ضمن، بودن عناصر پايدار كننده  قوس در پوشش آن ها سبب شده تا اين الكترودها را بتوان با جريان يكنواخت مستقيم DC بدون هيچ مشكلي به كاربرد. ازجمله مهم ترين الكترودهاي اين خانواده ، مي توان به الكترود هاي E8010G وE7010G وE6010 اشاره نمود. در استاندارد  مذكورAWS , SFA : 5.1 اگر عدد اول ازسمت راست 0 يا 1 باشد ، پوشش  الكترود ، سلولزي خواهد بود.

 2- كلاس دوم : پوشش هاي روتيلي

 تركيب اصلي اين پوشش ها كه دركلاس دوم و سوم قرارگرفته ، اكسيد تيتانيوم  طبيعي Natural Titanium Oxide مقادير قابل توجهي مواد يونيزه كننده وميكا مي باشد كه موجود مواد يونيزه كننده ، استفاده ازالكترود مذكوررا آسان تر مي كند. اين الكترودها به دليل سرباره نسبتا ً غليظي كه توليد  مي كند ،  بيشتر براي  جوشكاري در حالت هاي گوشه(Fillet) و در وضعيت هاي افقي و سربالا مناسب است .همانگونه كه  گفته شد ، شروع قوس با اين الكترودها آسان  و  بويژه براي  جوش هاي، گوشه و جوشكاري ورق ها توصيه شده است. جوش حاصل ،همچنين داراي ظاهرمناسبي بوده  و بازده آن  نيز قابل  توجه است . الكترود هاي  روتيلي  به طور معمول ، نفوذي متوسط  همراه با يك  قوس الكتريكي ملايم  و آرام توليد نموده و نسبت به رطوبت  حساس نيستند . قابليت جدا شدن سرباره از روي جوش عالي بوده و گردهء جوش نسبتاً منظم و ظريف خواهد بود . وجود مقادير قابل توجه سديم و پتاسيم دراين نوع  پوشش ، آرام ترشدن قوس  الكتريكي  را البته با كاهش نفوذ ، سبب  مي گردد؛ بنابر اين با اعمال ولتاژ مدار باز كمتري ، مي توان جوشكاري را با جريان برق متناوب AC نيز به كار گرفت.

 از مهم ترين الكترود هاي روتيلي در استاندارد AWS مي توان به:

  E6013و E7014 وE7024  و غيره  اشاره نمود در استاندارد AWS ، الكترود هايي  كه عدد اول از سمت راست مشخصه آن ها 2 يا 3 يا 4 باشد در خانوادهء‌  كلاس پوشش روتيلي جاي مي گيرند . الكترود هايي  كه عدد اول از سمت راست آن ها 2 باشد ، با جريان مستقيمDC و  بقيه  با جريان هاي  مستقيم يا متناوب  قابل استفاده مي باشند.


 3- كلاس سوم : پوشش هاي اسيدي

 پوشش اين الكترود ها ، اغلب ، شامل اكسيد ها و كربنات هاي منگنز ، آهن و مقاديري سيليسيم  بوده  و سربارهء حاصل از جوشكاري  داراي خواص اسيدي مي باشد.

 جوش حاصل نيز داراي سطحي هموار و براق بوده و سربارهء  سيال و پر حجم حاصل ازجوشكاري نيز ، پس از سرد  شدن بلافاصله از سطح جوش  جدا مي شود به همين دليل  و به ويژه  درجوشكاري هاي چند  پاسي ، خطر باقي ماندن سـرباره دربين پاس هاي  جوشكاري به حداقل مي رسد . شروع قوس الكتريكي با اين الكترود ها ، آسان تر از الكترود هاي قليايي اما مشكل تر از        الكترود هاي روتيلي است.

 استحكام كششي فلز جوش نيز كمتر از استحكام كششي فلز جوش حاصل از جوشكاري با الكترود هاي روتيلي روي يك فلز پايه  مشابه است ،  اما ازدياد  طول نسبي ، انعطاف پذيري و مقاومت  به ضربه آن بيشتر است. اين الكترود ها را اغلب در تمامي وضعيت هاي جوشكاري مي توان به كار گرفت. ازمهم ترين  نوع الكترود هاي اسيدي  در استاندارد AWS مي توان به  الكترود E 7027 اشاره كرد. اگر نخستين عدد سمت راست از فرمول  مشخصه  الكترود در استانداردAWS ، به عدد 7 ختم  شود ، پوشش آن اسيدي است.

 4- كلاس چهارم : پوشش هاي اكسيدي

 تركيب اصلي اين  پوشش ها ، اغلب   از اكسيد آهن و  اكسيد منگنز  ، و نيز كربنات  آهن وكربنات  منگنز تشكيل شده و به همين دليل ، سربارهء حاصل از جوشكاري آن ها ، متراكم ، سنگين و پرحجم بوده ، اما  در عين حال  ، به راحتي از جوش جدا مي شود. بيشترين وظيفه حفاظت از حوضچه  جوش به عهده سرباره است. نفوذ جوش حاصل نسبتاً كم است، اما داراي سطحي صاف و يكنواخت با استحكام نسبتاً كمتري مي باشد. به دليل سياليت بالاي  مذاب حاصل ، اين نوع الكترود ها را بيشتر  براي  جوش  هاي گوشه Fillet در وضعيت  هاي افقي و تخت به كار مي برند  .

 5- كلاس پنجم : بازي يا قليايي

 پوشش اين الكترود ها ، اغلب   شامل مقادير  قابل ملاحظه اي  كربنات  كلسيم  و  CaCO3 فلورايد   است. اساس عمل حفاظت حوضچه جوش در اين كلاس از پوشش ها، سوختن كربنات كلسيم و توليدگاز CO2 است كه عمل حفاظت ازحوضچه جوش را به عهده

 مي گيرد . به دليل كم بودن مقدار  رطوبت موجود در اين پوشش ها ، جوش  حاصل  ، مقدار هيدروژن  بسيار كمي در تركيب خود خواهد داشت  بنابراين  اين  نوع  الــكترود ها  را ،  الــكترود كم هيدروژن (Low Hydrogen)  مي نامند. به همين دليل اين الكترود ها در درجه حرارت هاي پايين نيز از استحكام نسبتاً خوبي برخوردارند. در مقايسه با ساير الكترودها، احتمال بروز ترك گرم يا سرد در اين دسته از الكترود ها كمتر است؛از اين رو ، براي جوشكاري  فولادهاي آلياژي كم آلياژ كه  در مقابل بروز  ترك  منطقه  HAZ‌حساسند(مثل فولادهاي ساختماني منگنز دار، مخازن تحت  فشار، بدنه كشتي ها و غيره ) كاربرد وسيعي پيدا كردند . در ضمن مقاومت جوش  حاصل در برابر ترك هاي گرم ( Hot Cracking ) اين الكترود ها را براي جوشكاري فولادهاي پر كربن ، با ضخامت بالا نيز مناسب كرده است. استفاده از اين الكترودها،به دليل  سرباره غليظ آن ها چندان آسان نيست ،  اما از آنها  در تمام وضعيت ها و با جريان مستقيم و متناوب مي توان استفاده نمود. براي جلوگيري از افزايش مقدار رطوبت ، در نگه داري اين الكترود ها بايد دقت كافي به كار بست و آن ها را در جاي خشك نگه داري نمود. پيش از به كار گيري اين الكترود ها ، لازم است عمليات باز پخت را مجدداً در مورد آنها به كار گرفت و آنها را در   Oven، چند  ساعتي  خشك نمود . با اين روش مي توان مقادير هيدروژن  ورودي به  حوضچه جوش را تاحد  قابل ملاحظه اي تحت كنترل در  آورد. وجود هيدروژن در حوضچه جوش ، حرارت جوش را بيش از حد افزايش مي دهد و هرچند نفوذ آن را تا حد قابل ملاحظه اي بالا مي برد ، اما معايب بسياري ازجمله ترك ها،تنش هاي حرارتي و غيره را در جوش پديد مي آورد.

 ازمهم ترين انواع الكترود ها با روكش قليايي مي توان به الكترود هاي

 E 7016،E 8016،E 8018G,E 9018G،E 7018 در استاندارد AWS اشاره نمود.


 6- كلاس ششم: روكش هاي محتوي پودر آهن

 افزودن پودر آهن به پوشش الكترودها اثرات مثبت زيادي به جاي مي گذارد كه مهمترين آنها  عبارتند از:

 الف) افزايش نرخ رسوب               Deposition Rate

 ب) افزايش پايداري قوس                Arc Stability

 پ) افزايش بازدهيHigh Efficiency Recovery                     

 ت) افزايش انعطاف پذيري براي جوشكاري در زواياي تنگ با محدوديت مكان حركت

 ث) پهن تر شدن قوس الكتريكي ، رسوب در سطح بيشتر و عمق كمتر به دليل هدايت الكتريكي دوگانه از مغز الكترود و پوشش محتوي پودر آهن

 ج) كاهش مقدار پاشش و جرقهء به دليل محدود شدن اتصال كوتاه بين الكترود و سطح قطعه كار به دليل عبور جريان الكتريكي از دورن پوشش

 چ) صاف تر بودن سطح گرده جوش پديد آمده

 خ) كاهش خطر بروز Under Cut

 ط) بزرگ تر بودن حوضچه جوش نسبت به ساير الكترود ها

 ازآن چه گفته شد ، مي توان به اهميت استفاده  از الكترود ها با روكش محتوي پودر آهن پي برد . به طور كلي مهم ترين نوع الكترودها ، الكترود هاي قليايي به علاوه پودر آهن هستنند كه اغلب در تركيب خود 50 درصد پودر آهن دارند. وقتي الكترود ذوب مي شود ، در حقيقت علاوه بر مغز الكترود ، پودر آهن موجود در سرباره نيز وارد حوضچه شده  و به حجم مذاب اضافه مي شود ؛ از اين رو پديده High Recovery  كه به آن اشاره شد اتفاق مي افتد . يك مقايسه  بين الكترود هاي قليايي و قلياي با پودر آهن ، افزايش حدود 15 تا 30 درصد راندمان را نشان مي دهد. الكترود هاي E7024، E 7028 وغيره دراستاندارد AWS ازاين جمله اند. تركيب روتيل با مقدار زيادي پودر آهن نيز ، كلاس  الكترود هاي روتيلي  پودر  آهن دار را  طبـقه بندي  مي كند ، كه  داراي انعطـاف پذيـري  بسياربالايي به  ويـژه  در زوايـاي تنـگ ومحدوديت مكان  حركت مي باشند.


معرفي نوع پوشش الكترودها بر اساس نخستين عدد از سمت راست AWS: E XXXX

 

  اولين عدد از سمت راست

  نوع پوشش

  0

 سلولزي با جريان مستقيم

  1

 سلولزي با جريان مستقيم و متناوب

  2

 روتيلي با جريان مستقيم

  3

 روتيلي با جريان مستقيم و متناوب

  4

 روتيلي آهني

  5

 قليايي با جريان مستقيم

  6

 قليايي با جريان مستقيم و متناوب

  7

 اسيدي

  8

 قليايي محتوي پودر آهن و در بعضي موارد پوشش هاي مركب

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :