امروز دوشنبه 5 فروردين 1398

متعلقات HYUNDAI

8 / 10
از 41 کاربر

شیلنگ فنری هیوندای 10 متری

  • فشار انفجاری 24 بار
  • کوبلینگ و دنباله 20SN,22PN
  • طول 10 متر