امروز سه شنبه 26 تير 1397

شیلنگ فنری هیوندای 10 متری

  • فشار انفجاری 24 بار
  • کوبلینگ و دنباله 20SN,22PN
  • طول 10 متر