امروز پنجشنبه 6 آبان 1400

سیم جوش تیک تاک

7 / 10
از 111 کاربر
سیمCO2 تیک تاک

سیم جوش (MIG MAG)

سیم جوش های تولیدی این شرکت را می توان با گازCO2 ویا گاز مخلوط(Ar.CO2)  استفاده نمود.

در ذیل برخی مزایای استفاده از سیم جوش هادر مقایسه با الکترودهای روپوش دار ذکر میگردد. ادامه مطلب

 

 

1مجموع 1 محصول