امروز چهارشنبه 8 بهمن 1399

میکا

7 / 10
از 90 کاربر
پودرجوش زیرپودری میکا

پودر جوشکاری زیرپودری آریا نورین جوش ( میکا )Submerged ArcWelding Fluxنوع:  روتیل-آلومینات ادامه مطلب


1مجموع 1 محصول