امروز سه شنبه 4 آبان 1400

الکترود قلیایی آما

10 / 10
از 1 کاربر
 کد شناسایی آماAWS/ASME SFA - 5.1DIN 1913EN 499ISO 2560DIN 8529
  1007F E 7016 – H8   E 42 5 B 41 H5   E Y 42 55 Mn B H5
  1177F E 7018 –1–H4   E 42 6 B 42 H 5   E SY 42 76 Mn B
  1184F E 7016–1–H8   E 42 6 B 42 H5   E Y 42 67 Mn B H5
  1230F E 7018–H8 E 51 54 B 10 E 42 3 B 42 H 10 E 423 B 42 H 10  
  1235F E 7018–H4 E 51 55 B5 E 42 5 42 H5 E 42 5 B 42 H5 E 51 55 B5
  1239F E 7018–H8 E 51 54 B 10 E 42 3 B42 H10 E 42 3 B 42 H 10 E 51 54 B 10
  1280M E 7018–H8 E 51 54 B H10 E -42 3 B 42 H 10 E 423 B 42 H 10 E 51 54 B H1

 

 

الکترودهای قلیائی آما

الکترود آما

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 8529

توضیحات

1007F
E 7016
E 51 55 Mn B

الكتــرود قليايي با خواص مكانيكي خوب كه براي جوشكاري تعميراتي ، كارگاهي و مونتاژكاري و همچنين اتصال ريل ها استفاده مي شود.

1230F
E 7018

 

 

الكترود قليايي با جايگزيني حدود 115 درصد كه جوشي عاري از ترك و چقرمه ايجاد مي كند.
1177F
E 7018-1
E SY 42 76 Mn B الكتــرود قليايي با جوشهايي عاري از ترك و چقرمه كه براي جوشكاري فولادهاي تا 6/0 درصد كربن مناسب است.
1184F
E 7016–1–H8
E Y 42 67 Mn B H5 الكتــرود قليايي با مقاومت بالا و نفوذ مناسب ، قابلیت جوشکاری در تمامی وضیعت ها .
1235F
E 7018–H4
E 51 55 B5 الکترود قلیایی با هیدروژن بسیار کم که برای جوشکاری فولاد های معمولی تا 0.4 درصد کربن مورد استفاده قرار می گیرد. فلز جوش این الکترود به علت داشتن هیدروژن کم مقاوم به ترک بوده و از چقرمگی خوبی برخوردار است.
1239F
E 7018–H8 E 51 54 B 10 الکترود قلیایی با جایگزینی حدود 115 درصد که جوشی عاری از ترک و چقرمه ایجاد می کند. ظاهر جوش تمیز و بدون بردیدگی کنار جوش می باشد. این الکترود برای جوشکاری فولادهای با کربن بالا (تا حدود %0.4) مناسب می باشد.
1280M
E 7018–H8
  الکترود قلیایی با جایگزینی حدود 115 درصد که جوشی عاری از ترک و چقرمه ایجاد می کند. ظاهر جوش تمیز و بدون بردیدگی کنار جوش می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الکترود آما, نماینده ی الکترود آما, قیمت الکترود آما

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر جانبی
محصولات مشابه
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :