امروز دوشنبه 1 بهمن 1397

الکترود های استیل HYUNDAI

7 / 10
از 14 کاربر

 
ابــــــزار تجــــــارت نماینــــــده ی رسمـــــی الکتـــــــرود های HYUNDAI  کــــره در ایــــران

 

 

الکترود های استیل HYUNDAI

 

کاربرد

              خواص

   حالات جوشکاری

    طول(میلیمتر)

    قطر(میلیمتر)

نوع

فولاد های معمولی ساختمان,مخزن سازی

پاشش کم,ظاهر صاف و تمیز جوش بدون بریدگی

تخت,افقی,عمودی سر بالا

350

3و4

هیوندا(6013)

فولاد های معمولی ساختمان,مخزن سازی

سهولت جوشکاری,با قوس بسیار نرم

تخت,افقی,عمودی سر بالا

350

3و4

هیوندا(6013)

کشتی سازی, فولاد های معمولی ساختمان

پاشش کم,ظاهر صاف و تمیز جوش بدون بریدگی

تخت,افقی,عمودی سر بالا

350

3و4

هیوندا(6013)

کشتی سازی, فولاد های معمولی ساختمان

سهولت جوشکاری,با قوس بسیار نرم

———-

350

3.2

هیوندا(7018)

کشتی سازی, فولاد های معمولی ساختمان

پاشش کم,ظاهر صاف و تمیز جوش بدون بریدگی

تخت,افقی,عمودی سر بالا,عمودی سرازیر

450

3و4

هیوندا(7018)

جوشکاری فولاد های با کربن های بالا

جوش عاری از ترک و چقرمه ایجاد می کند

———–

450

3و4

هیوندا(7018)

کشتی سازی,پل سازی

ساختمان سازی

پاشش کم,ظاهر صاف و تمیز جوش بدون بریدگی

عمودی سر بالا, عمودی سرازیر, تخت,افقی

350

3و4

هیوندا(308)

 برای  جوشکاری   فولادهای  مقاوم  در برابر خوردگی  و حرارت

پاشش کم,ظاهر صاف و تمیز جوش بدون بریدگی

عمودی سر بالا, عمودی سرازیر, تخت,افقی

350

2و3و4

هیوندا(309)

 

ابزار تجارت نماینده محصولات جوش و برش الکترود استیل هیوندای کره با بیش از سه دهه فعالیت در عرصه صنعت کشور همواره در راستای ارتقای کیفیت محصولات خود بوده است.

 الکترود های استیل HYUNDAI       الکترود استیل HYUNDAIالکترود استیل HYUNDAI

 

 

الکترود های استیل 308 هیوندای در قطر های 2/5 , 3 و 4


الکترود های استیل 309 هیوندای در قطر های 2/5 , 3 و 4


الکترود های استیل 310 هیوندای در قطر های 2/5 , 3 و 4


الکترود های استیل 316 هیوندای در قطر های 2/5 , 3 و 4

الکترود استیل HYUNDAIالکترود استیل HYUNDAI

 

 

کاتالوگ الکترود های استیل HYUNDAI کره

 

الکترود استیل HYUNDAI


 

الکترود استیل HYUNDAI

 


 

الکترود استیل HYUNDAI

 


 

 

الکترود استیل HYUNDAI

 


 

 

الکترود استیل HYUNDAI

 


 

 

الکترود استیل HYUNDAIالکترود استیل HYUNDAI

 


 

 

الکترود استیل HYUNDAIالکترود استیل HYUNDAI

 

 

ابزار تجارت نماینده الکترود هیوندای کره جنوبی در ایران

 

 

دانلود کاتالوگ الکترود هیوندای

 

تصاویر جانبی
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :