امروز جمعه 20 تير 1399

لیست قیمت حدیده BARIUM

10 / 10
از 1 کاربر

 

 

 

حدیده های میلی متر BARIUM

 

 

576000

20*2.5

DIN223-ROUND DIES MM

82000

3*0.5

DIN223-ROUND DIES MM

749000

22*2.5

DIN223-ROUND DIES MM

99000

3.5*0.6

DIN223-ROUND DIES MM

828000

24*3

DIN223-ROUND DIES MM

99000

4*0.7

DIN223-ROUND DIES MM

960000

26*3

DIN223-ROUND DIES MM

99000

5*0.8

DIN223-ROUND DIES MM

893000

27*3

DIN223-ROUND DIES MM

99000

6*1

DIN223-ROUND DIES MM

1104000

28*3

DIN223-ROUND DIES MM

152000

7*1

DIN223-ROUND DIES MM

900000

30*3.5

DIN223-ROUND DIES MM

135000

8*1.25

DIN223-ROUND DIES MM

 


 


 


166000

9*1.25

DIN223-ROUND DIES MM

 


 


 


209000

10*1.5

DIN223-ROUND DIES MM

 


 


 


250000

11*1.5

DIN223-ROUND DIES MM

 


 


 


306000

12*1.75

DIN223-ROUND DIES MM

 


 


 


348000

14*2

DIN223-ROUND DIES MM

 


 


 


528000

15*2

DIN223-ROUND DIES MM

 


 


 


468000

16*2

DIN223-ROUND DIES MM

 


 


 


528000

18*2.5

DIN223-ROUND DIES MM

 

حدیده های (اینچ، لوله، NPT ،چپ) با مارک BARIUM

 

 

UNF

BSW

قیمت

سایز

کد سفارش

قیمت

سایز

کد سفارش

126000

1/4 -28 - UNF

DIN223 HSS

126000

1/4-20 - BSW

DIN223 HSS

141000

5/16 -24 - UNF

DIN223 HSS

141000

5/16 -18 - BSW

DIN223 HSS

276000

3/8 -24 - UNF

DIN223 HSS

252000

3/8 -16 - BSW

DIN223 HSS

330000

7/16 -20 - UNF

DIN223 HSS

360000

1/2 -12 - BSW

DIN223 HSS

408000

1/2-20 - UNF

DIN223 HSS

606000

5/8 -11 - BSW

DIN223 HSS

486000

9/16 -18 - UNF

DIN223 HSS

606000

3/4 -10 - BSW

DIN223 HSS

576000

5/8 - 18 - UNF

DIN223 HSS

906000

7/8 -9 - BSW

DIN223 HSS

624000

3/4 -16 - UNF

DIN223 HSS

906000

1” -8 - BSW

DIN223 HSS

906000

7/8 -14 - UNF

DIN223 HSS

G

960000

1” -12 - UNF

DIN223 HSS

قیمت

سایز

کد سفارش

960000

1” -14 - UNF

DIN223 HSS

135000

1/8 28 G

DIN5158 HSS

1380000

1” -1/8 - UNF

DIN223 HSS

180000

¼ -19 G

DIN5158 HSS

NPT

298000

3/8 -19 G

DIN5158 HSS

قیمت

سایز

کد سفارش

540000

1/2 -14 G

DIN5158 HSS

179000

1/16 NPT

DIN5159 HSS

540000

3/4 -14 G

DIN5158 HSS

179000

1/8 NPT

DIN5159 HSS

912000

1” - 11 G

DIN5158 HSS

تصاویر جانبی
محصولات مشابه
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :