امروز جمعه 4 خرداد 1403

سیمCO2 کاوش جوش

10 / 10
از 1 کاربر

    سیم co2 کاوش

     مفتول جوشکاری تحت گاز محافظ

سیم CO2 کاوش جوش


دستورالعمل نگهداري سيم جوشهاي مسوار ( GMAW ) :
به هنگام حمـل و نقـل و انبـارداري سيم جـوشهـا بايستي دقـت شـود که به قـرقـره هـا ضربه هاي شـديد وارد نشـده و از شکستن آنها جلـوگيري بعمل آيد . حداکثـر بار مجـاز هنـگام حمل و انبـارداري بر روي يک پـالت يک تني 200 کيلو گرم بوده ، لذا از قـرار دادن با اضـافي بر روي پالتهـا بايد خـوداري نمـود .
قرقره هـاي سيم جـوش نبايد بصـورت باز و خارج از پوشش حفاظتي در انبار نگهـداري شوند . سيم جـوشهـاي زنگ زده و اکسيد شده غيـر قابل استفاده  مي باشند ، بنـابراين حداکثر رطـوبت محيط انبار نبايد از 60 درصد بيشتر باشد .
 

تصاویر جانبی
محصولات مشابه
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :