امروز پنجشنبه 4 مرداد 1403

الکترود آما

5 / 10
از 230 کاربر

 

این شرکت مفتخر است با 15 سال سابقه ی رسمی و فعال شرکت الکترود آما همواره با ارایه اطلاعات تخصصی و بهترین کالا سهم بزرگی را در صنعت ایفا نماید

فروشگاه ابزار تجارت نمــــاینـــــده فـــــروش انــــواع الکتـــــرود های آمـــــــا می باشد که انـــــواع آن بــــه شـــــرح زیـــر می بــاشــــد:
E6013-Ama-2000
E6010-Ama-1047
E7010-Ama-1048
E7018-Ama-1230
E7024-Ama-1118
الکترودهای استیل: AMA308-AMA309-AMA310 AMA316
همچنین این فروشگاه  واردکننده و توزیع کننده انواع مفتول جوشکاری با گاز محافظ (سیم co2) و
پودر جوشکاری نیز می باشد.

برای خرید های بالای 1000 کیلو هزینه ارسال به عهده فروشگاه می باشد.

برای سفارش با تلفن های فروشگاه تماس حاصل فرمایید 66736774 - 66736726 

الکترود آما, نماینده ی الکترود آما, قیمت الکترود آما

نام توضیحات مجموعه تولید کننده
  AMA 23AK E 6013

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
  AMA 1008A E 7014

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
  AMA 1303C E 6019

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
  AMA 1531 E 6013

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
  AMA 2000 E 6013

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
  AMA 2000A E 6013

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
  AMA MK14 E 6013

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
  AMA PL E 6013

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
  AMA 1007F E 7016 – H8

الکترودهای روتیلی

الکترودهای قلیایی آما AMA
  AMA 1177F E 7018 –1–H4

الکترودهای روتیلی

الکترودهای قلیایی آما AMA
  AMA 1184F E 7016–1–H8 الکترودهای قلیایی آما AMA
  AMA 1230F E 7018–H8

الکترودهای روتیلی

الکترودهای قلیایی آما AMA
  AMA 1235F E 7018–H4

الکترودهای روتیلی

الکترودهای قلیایی آما AMA
  AMA 1239F E 7018–H8 الکترودهای قلیایی آما AMA
  AMA 1280M E 7018–H8

الکترودهای روتیلی

الکترودهای قلیایی آما AMA
  AMA 1118K E 7024

الکترود با جایگزینی بالا

الکترودهای با جایگزینی زیاد آما AMA
  AMA 1617K E 7028–HB الکترودهای با جایگزینی زیاد آما AMA
  AMA 1047P E 6010

الکترود سلولزی

الکترودهای سلولزی آما AMA
  AMA 1048P E 7010-G الکترودهای سلولزی آما AMA
  AMA 1049P E 8010-G الکترودهای سلولزی آما AMA
  AMA 1042NP E 7010–A1 الکترودهای سلولزی آما AMA
  AMA 1048P1 E 7010–P1

الکترود سلولزی مخصوص لوله‌های نفت و گاز

الکترودهای سلولزی مخصوص لوله‌های نفت وگاز آما AMA
  AMA 1049P1 E 8010–P1 الکترودهای سلولزی مخصوص لوله‌های نفت وگاز آما AMA
  AMA 1071R E 410-15~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1072D E 410Ni Mo-15~

الکترود قلیایی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن

الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1312J (.E 310–15 (mod~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1337JA E 308 L–15 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1338JB E 316 L–15~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1339JA E 309 L–15 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1340JA E 347–15 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1367MR   الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1460JA E 308 L–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1460JB E 308 L–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1461JA E 347–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1461JB E 318 –16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1464CB E 309 Cb–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1464JA E 309 L–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1464JB E 309 MoL–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1465J E 312–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1468J E 312–16~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1474JB7 E 309 L–17~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1474Mo E 309 MoL–17~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1507JA E 310–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1508JC E 308 L–17~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1509JC E 316 L–17~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1510JC6 E 347–17~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1511JC6 E 318–17~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1560JA E 308 H–1 6 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1803J (E 307–15 (mod ~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
  AMA 1604G E NiCrFe–3~

الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل

الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل آما AMA
  AMA 1609G E NiCrFe–2~ الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل آما AMA
  AMA 1611G E NiCrMo–3~ الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل آما AMA
  AMA 1615G ENiCrMo–6 الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل آما AMA
  AMA 1709G ENiCu–7 الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل آما AMA
  AMA 1087R3 E 505-15–H8

الکترودهای فولادهای مقاوم به خزش

الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
  AMA 1181NC E 7016–A1–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
  AMA 1245N E 9018–B3–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
  AMA 1261N E 7018–A1–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
  AMA 1263N E 8018–B2–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
  AMA 1264N E 8018–B3L الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
  AMA 1366N2 E 502–15–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
  AMA 1379–4VN E 8018–G–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
  AMA 1410N E 80 16–B2–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
  AMA 1419N E 80 18–B2L–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
  AMA 1426N E 90 18– B3L–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
  AMA 1024N E 12018–G–H4

الکترودهای فولادهای ساختمانی دانه ریز

الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1188N E 8018–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1282N E 8018–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1284N E 8018–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1285N E 9018–D1–H4 E 9018–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1286N E 9018–D1–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1292N E 10018–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1301N E 7018–G الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1385NC E 9018–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1398N E 7018–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1414N E 7018–C2L–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1415N E 9016–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1416N E 8018–W الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1417N E 8018–G الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1418N E 8018–C2–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1420N E 8018–C1–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1422N E 8018–C3–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1424N E 7018–C3L–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1428NC E 9018 M-H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1432N E 11018–M–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1433NA E 12018 M–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1437B E 7016–G–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1012G EST

الکترودهای مخصوص چدن

الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
  AMA 1094Ni E Ni-Cl الکترودهای مخصوص چدن آما AMA
  AMA 1094Mo E NiCu-B الکترودهای مخصوص چدن آما AMA
  AMA 1094NiFe E NiFe-Cl الکترودهای مخصوص چدن آما AMA
  AMA 1105V E Fe 6

الکترودهای روکشی سخت

الکترودهای روکشی سخت آما AMA
  AMA 1600V   الکترودهای روکشی سخت آما AMA
  AMA 1602V   الکترودهای روکشی سخت آما AMA
  AMA 1621V3   الکترودهای روکشی سخت آما AMA
  AMA 1622V   الکترودهای روکشی سخت آما AMA
  AMA 1623V   الکترودهای روکشی سخت آما AMA
  AMA 1639V   الکترودهای روکشی سخت آما AMA
  AMA 1760V   الکترودهای روکشی سخت آما AMA
  AMA 1075SP E–4043

الکترودهای آلومینیوم و برنز

الکترودهای مخصوص آلومینیوم و برنز آما AMA
  AMA 1075A E 1100 الکترودهای مخصوص آلومینیوم و برنز آما AMA
  AMA 1328G E Cu Sn-C الکترودهای مخصوص آلومینیوم و برنز آما AMA

 الکترود آما , نماینده ی الکترود آما , الکترود 6013 آما ,لیست قیمت الکترود جوشکاری , لیست قیمت الکترود میکا , لیست قیمت الکترود آما , لیست قیمت الکترود یزد , لیست قیمت الکترود جوشکاری , لیست قیمت الکترود چدن , قیمت الکترود 6013 , قیمت الکترود 6010 , قیمت الکترود 7018 , قیمت الکترود 7010,

 

 

 

 

 

الکترود آما, نماینده ی الکترود آما, قیمت الکترود آما

تصاویر جانبی
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :