امروز شنبه 26 خرداد 1403

الکترودهای روکشی سخت آما

10 / 10
از 1 کاربر

 

 

کد شناسایی آماAWS/ASME SFA - 5.13DIN 8555
  1105V E Fe 6 E 4–UM–60–65-S
  1600V   E 6–UM–60
  1602V   E 10–UM–60R
  1621V3   E 10 –UM–60 R
  1622V   E1–UM–400
  1623V   E6–UM–60
  1639V   E6–UM–55-GP
  1760V   E 7–UM–200KP

 

 

 

الکترود آما, نماینده ی الکترود آما, قیمت الکترود آما

 

 

 

 

تصاویر جانبی
محصولات مشابه
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :