امروز جمعه 4 خرداد 1403

الکترود هیوندای

10 / 10
از 1 کاربر

 

فروش و پخش الکترود هیوندای Hyundai
E6010  -  E7010  -  E7018  -  E7024
سیم co2
الکترود استیل 308-309-310-316
الکترود چدن

01_SMAW.jpg
 • S-308L.16N
 • Type : Rutile
 • Industry : Shipbuilding|Offshore structures|Energy & Power Plants|Steel Fabrication|Pipe industry
 • AWS : A5.4/ASME SFA5.4 E308L-16
 • JIS : Z3221 ES308L-16
 • EN : 1600 - E 19 9 L R
01_SMAW.jpg
 • S-308H.16
 • Type : Rutile
 • Industry :
 • AWS : A5.4/ASME SFA5.4 E308H-16
 • JIS :
 • EN :
01_SMAW.jpg
 • S-308L.17
 • Type : Rutile-acid
 • Industry :
 • AWS : A5.4/ASME SFA5.4 E308L-17
 • JIS : Z3221 ES308L-17
 • EN : 1600 - E 19 9 L R
01_SMAW.jpg
 • S-308Mo.16
 • Type : Rutile
 • Industry : Steel Fabrication
 • AWS : A5.4/ASME SFA5.4 E308Mo-16
 • JIS : Z3221 ES308Mo-16
 • EN : 1600 - E 20 10 3
01_SMAW.jpg
 • S-308LT.16
 • Type : Rutile
 • Industry : Offshore structures
 • AWS : A5.4/ASME SFA5.4 E308L-16
 • JIS : Z3221 ES308L-16
 • EN : 1600 - E 19 9 L R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01_SMAW.jpg
 • S-310.15
 • Type : Basic(Lime)
 • Industry : Energy & Power Plants
 • AWS : A5.4/ASME SFA5.4 E310-15
 • JIS : Z3221 ES310-15
 • EN : 1600 - E 25 20 B
01_SMAW.jpg
 • S-310.16
 • Type : Rutile
 • Industry : Energy & Power Plants
 • AWS : A5.4/ASME SFA5.4 E310-16
 • JIS : Z3221 ES310-16
 • EN : 1600 - E 25 20 R
01_SMAW.jpg
 • S-312.16
 • Type :
 • Industry : Energy & Power Plants|Steel Fabrication
 • AWS : A5.4/ASME SFA5.4 E312-16
 • JIS : Z3221 ES312-16
 • EN : 1600 - E 29 9 R
01_SMAW.jpg
 • S-316.16N
 • Type :
 • Industry :
 • AWS : A5.4/ASME SFA5.4 E316-16
 • JIS : Z3221 ES316-16
 • EN : 1600 - E 19 12 3 R
01_SMAW.jpg
 • S-309.16N
 • Type : Rutile
 • Industry :
 • AWS : A5.4/ASME SFA5.4 E309-16
 • JIS : Z3221 ES309-16
 • EN : 1600 - E 23 12 R
01_SMAW.jpg
 • S-309L.17
 • Type : Rutile-acid
 • Industry :
 • AWS : A5.4/ASME SFA5.4 E309L-17
 • JIS : Z3221 ES309L-17
 • EN : 1600 - E 19 9 L R
01_SMAW.jpg
 • S-316L.16N
 • Type : Rutile
 • Industry : Shipbuilding|Offshore structures|Energy & Power Plants|Steel Fabrication|Pipe industry
 • AWS : A5.4/ASME SFA5.4 E316L-16
 • JIS : Z3221 ES316L-16
 • EN : 1600 - E 19 12 3 L R
01_SMAW.jpg
 • S-316L.17
 • Type : Rutile-acid
 • Industry :
 • AWS : A5.4/ASME SFA5.4 E316L-17
 • JIS : Z3221 ES316L-17
 • EN : 1600 - E 19 12 3 L R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01_SMAW.jpg
 • S-6013.LF
 • Type : Rutile
 • Industry : Steel Fabrication
 • AWS : A5.1/ASME SFA5.1 E6013
 • JIS : Z3211 E4313
 • EN : ISO 2560-A - E38 0 R 1 2
01_SMAW.jpg
 • S-6010.D
 • Type : Cellulosic
 • Industry : Steel Fabrication
 • AWS : A5.1/ASME SFA5.1 E6010
 • JIS : Z3211 E4310
 • EN : ISO 2560-A - E38 3 C 2 5
01_SMAW.jpg
 • S-7024.F
 • Type : High recovery Rutile
 • Industry : Steel Fabrication
 • AWS : A5.1/ASME SFA5.1 E7024
 • JIS : Z3211 E4924
 • EN : ISO 2560-A - E42 0 RR 7 4
01_SMAW.jpg
 • S-7016.M
 • Type : Basic
 • Industry : Pipe industry
 • AWS : A5.1/ASME SFA5.1 E7016
 • JIS : Z3211 E4316
 • EN : ISO 2560-A - E42 2 B 1 2
01_SMAW.jpg
 • S-6011.D
 • Type : Cellulosic
 • Industry : Steel Fabrication
 • AWS : A5.1/ASME SFA5.1 E6011
 • JIS : Z3211 E4311
 • EN : ISO 2560-A - E38 3 C 1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماینده ی الکترود هیوندا , الکترود هیوندا , قیمت الکترود هیوندا 

 

 

انـــــــواع الکتــــــــــرود های استنـــــــلس استیــــــــــل هیــــــــــونــــدای کـــــــــــــره

 

ProductAWSJISENKS
S-308.16N
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E308-16 Z3221 ES308-16 1600 - E 19 9 R  
S-308H.16
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E308H-16      
S-308L.16N
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E308L-16 Z3221 ES308L-16 1600 - E 19 9 L R  
S-308L.17
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E308L-17 Z3221 ES308L-17 1600 - E 19 9 L R  
S-308Mo.16
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E308Mo-16 Z3221 ES308Mo-16 1600 - E 20 10 3  
S-308LT.16
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E308L-16 Z3221 ES308L-16 1600 - E 19 9 L R  
S-309.16N
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E309-16 Z3221 ES309-16 1600 - E 23 12 R
S-309L.16
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E309L-16 Z3221 ES309L-16 1600 - E 23 12 L R  
S-309L.17
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E309L-17 Z3221 ES309L-17 1600 - E 19 9 L R  
S-309Mo.16
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E309Mo-16 Z3221 ES309Mo-16 1600 - E 23 12 2 R  
S-309MoL.16
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E309MoL-16 Z3221 ES309LMo-16 1600 - E 23 12 2 L R  
S-310.15
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E310-15 Z3221 ES310-15 1600 - E 25 20 B  
S-310.16
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E310-16 Z3221 ES310-16 1600 - E 25 20 R  
S-312.16
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E312-16 Z3221 ES312-16 1600 - E 29 9 R  
S-316.16N
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E316-16 Z3221 ES316-16 1600 - E 19 12 3 R  
S-316L.16N
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E316L-16 Z3221 ES316L-16 1600 - E 19 12 3 L R
S-316L.17
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E316L-17 Z3221 ES316L-17 1600 - E 19 12 3 L R  
S-316LT.16
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E316L-16 Z3221 ES316L-16 1600 - E 19 12 3 L R  
S-317L.16
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E317L-16 Z3221 ES317L-16    
S-347.16
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E347-16 Z3221 ES347-16 1600 - E 19 9 Nb R  
S-2209.16
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E2209-16 Z3221 ES2209-16 1600 - E 22 9 3 N L  
S-2594.16
CATALOGMSDSTTR
A5.4/ASME SFA5.4 E2594-16

 

 

برای سفارش کالا با شماره های  66736774 - 66736726  021 و برای استعلام قیمت با شماره فکس  66752806  021  اقدام فرمایید .

   برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات فنی با شماره تماس 66761202  021  تماس حاصل فرمایید.

 

 

تصاویر جانبی
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :