امروز جمعه 4 خرداد 1403

انواع تیغچه های گرد و چهارگوش

9 / 10
از 2 کاربر

 

 

تيغچه 6*06 
تيغچه 8*08
تيغچه 10*10 
تيغچه 12*12 
تيغچه 14*14 
تيغچه 16*16 
تيغچه 18*18 
تيغچه 20*20 
تيغچه 25*25 
تيغچه 40*40 
 
 
تيغچه برش 200*20*2 
تيغچه برش 200*20*3 
تيغچه برش 200*20*4 
تيغچه برش 200*20*5 
تيغچه برش كونيك 200*20*2*3 
تيغچه برش كونيك 200*20*3*4 
تيغچه برش كونيك 200*20*4*5 
تيغچه فرم 200*16*03 
تيغچه فرم 200*10*04 
تيغچه فرم 200*12*04 
تيغچه فرم 200*16*04 
تيغچه فرم 200*10*05 
تيغچه فرم 200*12*05 
تيغچه فرم 200*16*05 
تيغچه فرم 200*30*05 
تيغچه فرم 200*35*05 
تيغچه فرم 200*40*05 
تيغچه فرم 200*12*06 
تيغچه فرم 200*20*06 
تيغچه فرم 200*25*06 
تيغچه فرم 200*30*06 
تيغچه فرم 200*40*06 
تيغچه فرم 200*12*08 
تيغچه فرم 200*20*08 
تيغچه فرم 200*25*08 
تيغچه فرم 200*30*08 
تيغچه فرم 200*35*08 
تيغچه فرم 200*12*10 
تيغچه فرم 200*16*10 
تيغچه فرم 200*20*10 
تيغچه فرم 200*25*10 
تيغچه فرم 200*30*10 
تيغچه فرم 200*35*10 
تيغچه فرم 200*40*10 
تيغچه فرم 200*20*12 
تيغچه فرم 200*25*12 
تيغچه فرم 200*30*12 
تيغچه فرم 200*35*12 
تيغچه فرم 200*40*12 
تيغچه فرم 200*10*06 
 
تيغچه گرد 03  HSS
تيغچه گرد 3/5  HSS
تيغچه گرد 04  HSS
تيغچه گرد 05  HSS
تيغچه گرد 06  HSS
تيغچه گرد 08  HSS
تيغچه گرد 10  HSS
تيغچه گرد 12  HSS
تيغچه گرد 14  HSS
تيغچه گرد 16  HSS
تيغچه گرد 18  HSS
تيغچه گرد 20  HSS

 

 

 

 

 

تيغچه كبالتدار 200*8*08
تيغچه كبالتدار 200*10*10
تيغچه كبالتدار 200*12*12
تيغچه كبالتدار 200*14*14
تيغچه كبالتدار 200*16*16
تيغچه كبالتدار 200*18*18
تيغچه كبالتدار 200*20*20
تيغچه كبالتدار 200*25*25
تيغچه برش كبالتدار 200*20*3
تيغچه برش كبالتدار 200*20*4
تيغچه برش كبالتدار 200*20*5
تيغچه فرم كبالتدار 200*25*10
تيغچه برش كونيك كبالتدار 200*20*2*3
تيغچه برش كونيك كبالتدار 200*20*3*4
تيغچه برش كونيك كبالتدار 200*20*4*5

 

 

تصاویر جانبی
محصولات مشابه
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :