امروز شنبه 26 خرداد 1403

سیم جوش پایه نیکل آما

10 / 10
از 1 کاربر
 کد شناسایی آماAWS/ASMS SFA -5.14
AMA 90-11M ERNiCr - 3

AMA 90-12M ERNiCrMo - 3

AMA 90-13M ERNiCu – 7
تصاویر جانبی
محصولات مشابه
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :