امروز جمعه 4 خرداد 1403

پودر جوشکاری زيرپودری کاوش جوش

10 / 10
از 1 کاربر

 

 

پودر جوشکاری زيرپودری کاوش KJF-510

 استاندارد :  

استاندارد :

AWS

DIN

EN

A5.17 : F7 AZ - EM12 

A5.17 : F7 A0 - EH14

32522 : B AR 1 86 AC

760 : S A AR 1 86 AC

 آناليز شيميايي فلز جوش (درصد):

آناليز شيميايي فلز جوش (درصد ) :

 Flux + Wire

C

Si

Mn

P

S

KJF - 510 + KJS - 120 (S2)

0.04 - 0.06

0.55 - 0.65

1.0 - 1.2

Max 0.03

Max 0.03

KJF - 510 + KJS - 126(S4)

0.04 - 0.06

0.65 - 0.75

1.5 - 1.7

<0.03

Max 0.03

 خواص مکانيکی فلز جوش

خواص مکانيکی فلز جوش : 

Flux + Wire

استحکام کششي

(Mpa)

استحکام تسليم

(Mpa)

ازدياد طول

%

تست ضربه

ISO – V (J)

R.T.

0°C

KJF – 510 + KJS – 120 ( S2 )

 530 – 550

 435 – 455

25 – 27

30 – 40

---

KJF – 510 + KJS – 126 ( S4 )

 550 – 570

 440 – 460

24 – 26

55 – 65

30 – 35


:مشخصات فنی
 

بازيسيته : بر اساس فرمول بونيژوسکي 4/0  

دانسيته :  Kg/dm325/1

دستورالعمل رطوبت گيري :  350 ± 25o C /2hr

نوع جريان جوشکاري : AC / DCEP

بسته بندي : پاکت 25 کيلويي سه لايه ـ ساير بسته بندي ها طبق سفارش

توضيحات ::

پـودر جوشـکاري KJF - 510 از نـوع آلومينـات روتايـل آگلومره مي باشد .  گرده جـوش صـاف ، براق و جـدايش آسان سـرباره براي جوشكاري  ورق هاي نازك با سرعت بالا در حالت تك سيم و همچنين دو سيمه كنارهم ( Twin ) با سايزهاي 6/1 و 4/2 ميليمتر از ويژگي هاي اين پودر مي باشد  . اين پودر براي جـوشـکاري فـولادهـاي سـاختمـاني ، مخازن معمولي ، اتصـالات گـوشه ، سـوله سازي ، استراكچر هاي فلزي و ... مناسـب بوده و به دليل خواص مطلوب ، روي ورق هاي كمي زنگ زده و چرب ، فلز جوش حاصله نسبت به تخلخل حساسيت كمتري دارد.  اين پودر از موسسات رده بندي BV و GL داراي تاييديه مي باشد .

پودر KJF-510 تقريبا" معادل پودر هاي زير است :

LINCOLN WELD 782

ESAB OK 10.81

 

پودرجش زیرپودری کاوش جوش

پودرجش زیرپودری کاوش جوش

 

دستورالعمل نگهداری و استفاده از پودر جوشکاری زيرپودری (SAW) :


مهم ترين نکته در مورد بسته بندی و نگهداری پودرهای جوشکاری زيرپودری ، حفاظت آنهـا در برابر رطـوبت و جلـوگيـری از جذب رطـوبت تـوسـط آنهـاست . يک بستـه بنـدی منـاسب ، حداكثر مقدار جذب رطوبت تا 0/05درصـد مي باشد . خـريداران و مصرف کنندگان نيز بايد شرايط نگهداری را به گونه ای فراهم نمايند که از پارگی و يا خيس شـدن كيسه ها جلـوگيری شـود . معمـولا در بستـه بندی هـا ، استفـاده از لايـه های چندتـايي پلاستيـک و کاغـذ بعنـوان کيسه نگه دارنده ، ظـرف هـای فـولادی دردار و کيسه های برزنتی که از داخل تـوسط چنـد لايه فشـرده پلاستيکی ايزوله شده ، در احجام و ظرفيت های گوناگون مرسوم می باشـد . برای حمل بسته هـا ، اغلب آنهـا را روی پالت چـوبی پايه دار که از سطـح زميـن چنـد سـانتـی متـری ارتفـاع دارند ، قـرار داده و بايستي دقت شود بيش از 5 تـا10رديـف کيسه را روی يک پالـت و بيش از دو پالـت را نيـز روی يکديگر قرار ندهند . مقدار رطوبت محل نگهداري پودرها بايد در حداقـل ممکن و حداکثـر 60 درصد باشد .

پودرهاي بسته بندی شده در ظرف فولادی (مانند بشكه) را حداکثر 2 سال ، کيسه های چند لايه کاغذ و پلاستيکی را به شرط سالم بودن و پاره نشدن حداکثر 1 سال و کيسه های برزنتی را حداکثر 6  ماه می تـوان در انبار نگهداری نمـود. پودر جوشکاری در حال استفاده که در منبع تغذيه دستگاه ريخته و وارد مخزن گشته است نيز درصورت تعطيلی کارگاه نبايد بيشتراز 8 ساعت بدون استفاده بماند در غيراينصورت بايد دوباره در کوره و تحت درجه حرارت 25 + 150 سانتيگراد بازپخت و پيشگرم گردد . کليه پودرهـای بـاقی مـانده برای شروع مجدد کار ، حتمـا" بـايد حداقل 25+150 درجـه سـانتيگـراد حـرارت ديـده بـاشنـد . در فـرآينـد مکش و استفـاده مـجـدد از پـودرهـای اضـافـی سطـح جـوش ( Recycling ) ، بـايد دقـت کافـی بعمل آيـد تـا تجهـيـزات مـورد استفـاده جهت مکش ، هيچگونه چـربي ، روغـن يـا رطـوبت را وارد ننمايند و هرگزبيش از نسبـت يک به سه ، پودر برگشتي به پودر جديد اضافه نگردد . نحوه خشک کردن مجدد پودرهای جوشکاری ، به قرار زير است :

 1. بـرای پـودرهای آگلـومره :

حرارت دادن در دمای 25 + 300 درجـه سـانتيگـراد به مدت 2 ساعت .

2. برای پـودرهای پيش ذوب شده :

حرارت دادن در دماي 50 +200 درجـه سـانتيگـراد به مـدت 2 ساعت .

 

تصاویر جانبی
محصولات مشابه
محسن : پودر
با سلام‌ من اپراتور دستگاه زیر پودری هستم واقعا پودر شما عالی از موقعی که شرکت پودر کاوش اسافاده میکنه گل جوش براحتی کنده میشه ممنون از شما
پاسخ
خواهش میکنم خوشحالم از رضایت جنابعالی
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :