امروز پنجشنبه 3 اسفند 1402

گرد برهای CBN مخصوص شیشه

3 / 10
از 3 کاربر

 

 

 

D X L1 R
3mm

تا

300mm

6mm

تا

10mm

30mm

تا

300mm

2/1

تا

4/1

تصاویر جانبی
محصولات مشابه