امروز جمعه 4 خرداد 1403

ابزار های دستی NOVA

10 / 10
از 1 کاربر

 

نماینــــدگی رسمــــی محــــــولات NOVA در ایـــــران

نماینده ابزار های نوا nova

 

نماینــــدگی رسمــــی محــــــولات NOVA در ایـــــران

 

 لیست قیمت ابزار های دستی NOVA

 

ردیفشناسهعنوانبه روزرسانیتعداد در کارتنقیمت
1   متر لیزری 50 متری نووا ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱۰:۲۹   ۲,۹۰۰,۰۰۰
2   تفنگ میخ کوب تایوانی نوا ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۵ ۵,۸۵۰,۰۰۰
3   قیچی باغبانی تایوانی اکو NOVA NTS-2310 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۶۰ ۱۳۸,۵۰۰
4   اتو لوله سبز NOVA NTW-2400 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۴ ۱,۸۱۵,۰۰۰
5   دم باریک الکترونیکی 4/5 اینچ NOVA NTP-8012 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۱۲۰ ۷۳,۵۰۰
6   انبر دست الکترونیکی 4/5 اینچ NOVA NTP-8011 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۱۲۰ ۷۳,۵۰۰
7   سیم چین الکترونیکی 4/5 اینچ NOVA NTP-8010 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۱۲۰ ۷۳,۵۰۰
8   جک 20 تن روغنی کد NTB-2120 NOVA ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۲ ۱,۰۶۵,۰۰۰
9   جک 15 تن روغنی کد NTB-2115 NOVA ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۲ ۸۵۸,۰۰۰
10   جک 10 تن روغنی کد NTB-2110 NOVA ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸   ۶۷۸,۰۰۰
11   جک 5 تن روغنی کد NTB-2105 NOVA ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۴ ۴۸۸,۰۰۰
12   جک 3 تن روغنی کد NTB-2103 NOVA ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۶ ۳۹۸,۰۰۰
13   جک 2 تن روغنی کد NTB-2102 NOVA ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۶ ۳۳۸,۰۰۰
14   جک 2 تن سوسماری دسته گردان 360 درجه کد NTF2202 NOVA ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۱ ۱,۲۴۰,۰۰۰
15   کیف ابزار 40 سانتی 16 اینچ کد NTS-6040 NOVA ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۱۰ ۳۸۰,۰۰۰
16   کیف ابزار 30 سانتی 12 اینچ کد NTS-6030 NOVA ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۲۰ ۲۷۰,۰۰۰
17   شلنگ فنری باد 15متری کد NTC-2015 NOVA ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۲۴ ۲۷۰,۰۰۰
18   شلنگ فنری باد 10 متری کد NTC-2010 NOVA ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۳۶ ۲۰۰,۰۰۰
19   شلنگ فنری باد 5 متری کد NTC-2005 NOVA ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۴۸ ۱۴۰,۰۰۰
20   تفنگ میخ کوب تایوانی مدل 450 کد NOVA NTW-9112 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸ ۵ ۶,۱۵۰,۰۰۰
21   سیم co2 1/2 کد NOVA NTW-9112 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۸   ۰
22   کارواش 160 بار 2200 وات کد NOVA NTW-41460 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶   ۷,۲۸۰,۰۰۰
23   کارواش 140 بار 1800 وات کد NOVA NTW-4140 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶   ۴,۷۸۰,۰۰۰
24   کارواش 100 بار 1400 وات کد NOVA NTW-4100 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶   ۳,۴۸۰,۰۰۰
25   پیچ گوشتی ضربه خورچهارسو 150*8 کد NOVA NTS-2171 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۱۲۰ ۰
26   پیچ گوشتی ضربه خورچهارسو 150*6 کد NOVA NTS-2170 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۱۴۴ ۰
27   پیچ گوشتی ضربه خور دو سو 200*8 کد NOVA NTS-2165 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۱۰۸ ۰
28   پیچ گوشتی ضربه خور دو سو 150*8کد NOVA NTS-2164 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۱۲۰ ۰
29   پیچ گوشتی ضربه خور دو سو 150*6 کد NOVA NTS-2163 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۱۴۴ ۰
30   جعبه ابزار21 اینچ با قفل فلزی کد NOVA NTB-6021 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۵ ۵۹۹,۰۰۰
31   جعبه ابزار16 اینچ با قفل فلزی کد NOVA NTB-6016 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۱ ۴۸۹,۰۰۰
32   جعبه ابزار20 اینچ با قفل پلاستیکی کد NOVA NTB-6020 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۱۲ ۳۵۹,۰۰۰
33   جعبه ابزار17 اینچ با قفل پلاستیکی کد NOVA NTB-6017 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۱۵ ۲۶۹,۰۰۰
34   جعبه ابزار13 اینچ با قفل پلاستیکی کد NOVA NTB-6013 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۱۲ ۱۳۹,۰۰۰
35   پیچ گوشتی ضربه خور 7 عددی کیفی NONA - NTS -2160 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۱۸ ۴۸۰,۰۰۰
36   لولا گازور هیدرولیک NONA - NTH -6110 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۱۲۰ ۲۳,۵۰۰
37   لولا گازور ساده NONA - NTH -6120 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۳۰۰ ۷,۹۰۰
38   تبر 800 گرمی NONA - NTH 2580 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۱۲ ۴۴۲,۰۰۰
39   تبر 600 گرمی کد NOVA NTH-2560 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۱۲ ۳۳۷,۰۰۰
40   دستکش کف دوبل 10/5 اینچ کد NOVA NTG-9001 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶ ۱۲۰ ۰
41   گرانیت بر 23 سانتیمتر کد NOVA NTD-2623 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۶   ۴۵۹,۰۰۰
42   گرانیت بر 11/5 سانتیمتر کد NOVA NTD-2611 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱   ۱۷۹,۰۰۰
43   دستگاه منگنه کوب 4 الی 14 میلیمتر کد NOVA NTS-1170 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱   ۱۹۹,۰۰۰
44   کمپرسور 50 لیتری کد NOVA NTA-9050 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱   ۰
45   کمپرسور 25 لیتری کد NOVA NTA-9025 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱   ۰
46   دم باریک 8 اینچ حرفه ایی کد NOVA NTP-8009 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۶۰ ۱۳۱,۵۰۰
47   دم باریک 6 اینچ حرفه ایی کد NOVA NTP-8008 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۶۰ ۱۳۱,۵۰۰
48   سیم چین 7 اینچ حرفه ایی کد NOVA NTP-8007 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۶۰ ۱۳۱,۵۰۰
49   سیم چین 6 اینچ حرفه ایی کد NOVA NTP-8006 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۶۰ ۱۳۱,۵۰۰
50   انبر دست8 اینچ حرفه ایی کد NOVA NTP-8005 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۶۰ ۱۳۱,۵۰۰
      
51   انبر دست7 اینچ حرفه ایی کد NOVA NTP-8004 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۶۰ ۱۳۱,۵۰۰
52   انبر دست 6 اینچ حرفه ایی کد NOVA NTP-8003 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۶۰ ۱۳۱,۵۰۰
53   کشویی 1/2-300 میلیمتر کد NOVA NTS-7009 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۳۶ ۱۲۸,۰۰۰
54   کمک 1/2-250 میلیمتر کد NOVA NTS-7008 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۳۶ ۱۰۸,۰۰۰
55   کمک 1/2-125 میلیمتر کد NOVA NTS-7007 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۷۲ ۵۹,۰۰۰
56   دسته جغجغه 1/2 با سطح مشکی و فول پولیش کد NOVA NTS-7006 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۳۶ ۳۷۲,۰۰۰
57   جعبه بکس 1/4 و 3/8-40 پارچه با سطح فول پولیش کد NOVA NTS-7002 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۶ ۱,۰۹۵,۰۰۰
58   جعبه بکس 1/2-24 پارچه با سطح فول پولیش کد NOVA NTS-7001 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۴ ۱,۹۳۰,۰۰۰
59   جعبه بکس 1/2 -26 پارچه با سطح مشکی کد NOVA NTS-7000 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۴ ۱,۹۵۰,۰۰۰
60   انبر قفلی 5 اینچ کروم کد NOVA NTP-8032 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۳۶ ۱۵۸,۰۰۰
61   انبر قفلی 7 اینچ کروم کد NOVA NTP-8031 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۱ ۳۶ ۱۹۸,۰۰۰
62   انبر قفلی 10 اینچ کروم کد NOVA NTP-8030 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۳۶ ۲۶۸,۰۰۰
63   آلن چاقویی ستاره ایی 8 عددی کد NOVA NTK-1008 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۴۸ ۱۳۵,۰۰۰
64   آلن چاقویی شش گوش 8 عددی کد NOVA NTK-1007 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۴۸ ۱۳۵,۰۰۰
65   متر5 /7متری کد NOVA NTT-7525 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۳۶ ۱۱۹,۰۰۰
66   متر5 /5متری کد NOVA NTT-5525 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۴۸ ۹۳,۰۰۰
67   متر5 متری کد NOVA NTT-5025 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۴۸ ۸۵,۰۰۰
68   متر3 متری کد NOVA NTT-3016 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۷۲ ۵۴,۰۰۰
69   گاز آرماتور 10 اینچ کلاسیک کد NOVA NTT-5000 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۱۰ ۰
70   چکش مهندسی2000gr/ کد NOVA NTH-2520 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۸ ۴۲۱,۵۰۰
71   چکش مهندسی1500gr/ کد NOVA NTH-2515 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۸ ۳۷۹,۰۰۰
72   چکش مهندسی1000gr/ کد NOVA NTH-2510 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۱۲ ۳۱۶,۰۰۰
73   چکش مهندسی800gr/ کد NOVA NTH-2508 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۱۲ ۲۹۵,۰۰۰
74   چکش مهندسی500gr/ کد NOVA NTH-2505 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۲۴ ۲۵۳,۰۰۰
75   چکش مهندسی300gr/ کد NOVA NTH-2503 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۳۶ ۱۹۵,۰۰۰
76   چکش مهندسی200gr/ کد NOVA NTH-2502 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۷۲ ۱۵۸,۰۰۰
77   چکش مهندسی100gr/ کد NOVA NTH-2501 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۷۲ ۱۲۶,۵۰۰
78   چکش دو شاخ 500gr/160z کد NOVA NTH-2550 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۲۴ ۲۶۳,۰۰۰
79   چکش دو شاخ 250gr/80z کد NOVA NTH-2525 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۳۶ ۱۸۹,۵۰۰
80   اره باغبانی 240 م م کد NOVA NTS-2324 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۷۲ ۰
81   اره باغبانی خم 350 م م کد NOVA NTS-2335 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۹ ۴۸ ۳۵۹,۰۰۰
82   قیچی پی وی سی بر اتوماتیک کلاسیک 45 م م -ساخت تایوان کد NOVA NTP-1175 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۵۰ ۰
83   قیچی پی وی سی بر ساده 42 م م -ساخت چین کد NOVA NTP-1001 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۴۸ ۱۶۳,۰۰۰
84   تراز 600 م م کد NOVA NTL-2060 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۷۲ ۲۴۳,۰۰۰
85   تراز 500 م م کد NOVA NTL-2050 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۷۲ ۲۱۳,۰۰۰
86   تراز 400 م م کد NOVA NTL-2040 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۷۲ ۱۸۳,۰۰۰
87   تراز 300 م م کد NOVA NTL-2030 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۷۲ ۱۶۰,۰۰۰
88   شلنگ جوشکاری تک گاز3/8کد NOA NTH-2910 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳   ۰
89   شلنگ جوشکاری تک هوا5/16 کد NOA NTH-2908 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳   ۰
90   شلنگ جوشکاری دو قلو 16/5 کد NOA NTH-2907 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳   ۰
91   کنیتکس پاش NOVA NTS-2730 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۶ ۶۹۵,۰۰۰
92   پیستوله رنگ NOVA H-827 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۱۰ ۵۱۸,۰۰۰
93   پیستوله رنگ NOVA E-70 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۲۰ ۳۶۸,۰۰۰
94   دم باریک 8اینچ کلاسیک NOVA NTP-8025 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۳۶ ۱۶۰,۰۰۰
95   دم باریک 6 اینچ کلاسیک NOVA NTP-8024 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۳۶ ۱۶۰,۰۰۰
96   انبر دست 8 اینچ کلاسیک NOVA NTP-8021 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۳۶ ۱۶۰,۰۰۰
97   انبر دست 7 اینچ کلاسیک NOVA NTP-8020 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۳۶ ۰
98   سیم چین 7اینچ کلاسیک NOVA -NTP-8023 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۳۶ ۰
99   سیم چین 6 اینچ کلاسیک NOVA NTP-8022 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۳۶ ۰
100   قیچی باغبانی تایوانی سوپرNOVA NTS-2311 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۶۰ ۱۹۸,۰۰۰
      
101   انبر قفلی 10 اینچ کلاسیک تایوان NOVA NTP-2300 ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ ۰۷:۳۳ ۳۶ ۳۳۰,۰۰۰
102   گریس پمپ NOVA NTG-2211 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸ ۱۶ ۴۲۹,۰۰۰
103   آچار دو سر تخت ست 12عددی NOVA NTS-1073 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۱,۲۵۰,۰۰۰
104   آچار دو سر تخت ست 8 عددی NOVA NTS-1072 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۵۱۰,۰۰۰
105   آچار دو سر تخت سایز 32*30 NOVA NTS-1066 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۲۴۲,۰۰۰
106   آچار دو سر تخت سایز 28*25 NOVA NTS-1065 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۲۰۵,۰۰۰
107   آچار دو سر تخت سایز27*24 NOVA NTS-1064 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۱۷۲,۰۰۰
108   آچار دو سر تخت سایز 23*21 NOVA NTS-1063 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۱۲۷,۰۰۰
109   آچار دو سر تخت سایز 22*20 NOVA NTS-1062 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۱۰۸,۰۰۰
110   آچار دو سر تخت سایز 19*18 NOVA NTS-1061 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۸۹,۰۰۰
111   آچار دو سر تخت سایز 17*16 NOVA NTS-1060 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۷۶,۰۰۰
112   آچار دو سر تخت سایز 15*14 NOVA NTS-1059 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۶۴,۰۰۰
113   آچار دو سر تخت سایز13*12 NOVA NTS-1058 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۵۰,۰۰۰
114   آچار دو سر تخت سایز11*10 NOVA NTS-1057 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۴۴,۵۰۰
115   آچار دو سر تخت سایز 9*8 NOVA NTS-1056 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۳۹,۰۰۰
116   آچار دو سر تخت سایز 7*6 NOVA NTS-1055 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۳۳,۵۰۰
117   آچار دو سر رینگ ست 12 عددی NOVA NTS-1071 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۱,۶۴۵,۰۰۰
118   آچار دو سر رینگ ست 8 عددی NOVA NTS-1070 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۶۷۰,۰۰۰
119   آچار دو سر رینگ سایز 32*30 NOVA NTS-1054 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۳۱۶,۰۰۰
120   آچار دو سر رینگ سایز 28*25 NOVA NTS-1053 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۲۵۸,۰۰۰
121   آچار دو سر رینگ سایز 27*24 NOVA NTS-1052 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۱:۴۸   ۲۲۰,۰۰۰
122   آچار دو سر رینگ سایز 23*21 NOVA NTS-1051 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۱۱   ۱۶۶,۰۰۰
123   آچار دو سر رینگ سایز 22*20 NOVA NTS-1050 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۱۳۸,۰۰۰
124   آچار دو سر رینگ سایز 19*18 NOVA NTS-1049 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۱۱۶,۰۰۰
125   آچار دو سر رینگ سایز 17*16 NOVA NTS-1048 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۹۹,۰۰۰
126   آچار دو سر رینگ سایز 15*14 NOVA NTS-1047 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۸۳,۰۰۰
127   آچار دو سر رینگ سایز 13*12 NOVA NTS-1046 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۶۴,۰۰۰
128   آچار دو سر رینگ سایز 11*10 NOVA NTS-1045 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۵۵,۰۰۰
129   آچار دو سر رینگ سایز9*8 NOVA NTS-1044 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۴۸,۰۰۰
130   آچار دو سر رینگ سایز 7*6 NOVA NTS-1043 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۴۰,۰۰۰
131   آچار های یک سر رینگ ست 22 عددی NOVA-NTS-1069 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۲,۶۵۰,۰۰۰
132   آچار های یک سر رینگ ست 12 عددی NOVA-NTS-1068 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۷۹۵,۰۰۰
133   آچار های یک سر رینگ ست 8 عددی NOVA-NTS-1067 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۴۹۵,۰۰۰
134   آچار های یک سر رینگ سایز 32 NOVA-NTS-1042 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۳۱۰,۰۰۰
135   آچار های یک سر رینگ سایز 30 NOVA-NTS-1041 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۲۷۷,۰۰۰
136   آچار های یک سر رینگ سایز 29 NOVA-NTS-1040 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۲۴۲,۰۰۰
137   آچار های یک سر رینگ سایز 28 NOVA-NTS-1039 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۲۲۸,۰۰۰
138   آچار های یک سر رینگ سایز 27 NOVA-NTS-1038 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۲۱۸,۰۰۰
139   آچار های یک سر رینگ سایز 26 NOVA-NTS-1037 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۲۰۷,۰۰۰
140   آچار های یک سر رینگ سایز 25 NOVA-NTS-1036 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۱۹۶,۰۰۰
141   آچار های یک سر رینگ سایز 24 NOVA-NTS-1035 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۱۶۲,۰۰۰
142   آچار های یک سر رینگ سایز 23 NOVA-NTS-1034 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۸   ۱۵۳,۰۰۰
143   آچار های یک سر رینگ سایز22 NOVA-NTS-1033 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۱۲۳,۰۰۰
144   آچار های یک سر رینگ سایز 21 NOVA-NTS-1032 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۱۱۵,۰۰۰
145   آچار های یک سر رینگ سایز20 NOVA-NTS-1031 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۱۰۷,۰۰۰
146   آچار های یک سر رینگ سایز 19 NOVA-NTS-1030 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۹۴,۰۰۰
147   آچار های یک سر رینگ سایز 18 NOVA-NTS-1029 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۸۹,۰۰۰
148   آچار های یک سر رینگ سایز 17 NOVA-NTS-1028 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۷۹,۰۰۰
149   آچار های یک سر رینگ سایز 16 NOVA-NTS-1027 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۷۳,۵۰۰
150   آچار های یک سر رینگ سایز 15 NOVA-NTS-1026 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۶۶,۰۰۰
      
151   آچار های یک سر رینگ سایز 14 NOVA-NTS-1025 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۵۸,۵۰۰
152   آچار های یک سر رینگ سایز 13 NOVA-NTS-1024 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۵۶,۵۰۰
153   آچار های یک سر رینگ سایز 12 NOVA-NTS-1023 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۵۰,۰۰۰
154   آچار های یک سر رینگ سایز 11 NOVA-NTS-1022 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۴۷,۵۰۰
155   آچار های یک سر رینگ سایز 10 NOVA-NTS-1021 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۴۴,۰۰۰
156   آچار های یک سر رینگ سایز 9 NOVA-NTS-1020 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۴۰,۰۰۰
157   آچار های یک سر رینگ سایز 8 NOVA-NTS-1019 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۳۵,۵۰۰
158   آچار های یک سر رینگ سایز 7 nova nts-1018 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۳۳,۵۰۰
159   آچار های یک سر رینگ سایز 6 nova nts-1017 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵   ۳۲,۰۰۰
160   پیچ گوشتی ضربه خور چهارسو200*8 NOVA NTS-2172 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵ ۱۰۸ ۰
161   پیچ گوشتی ضربه خور چهار سو150*8 NOVA NTS-2171 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵ ۱۲۰ ۳۲,۰۰۰
162   پیچ گوشتی ضربه خور چهار سو150*6 NOVA NTS-2170 ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰۸:۰۵ ۱۴۴ ۶۹,۵۰۰
163   پیچ گوشتی ضربه خور دو سو300*8 NOVA NTS-2167 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷ ۹۶ ۰
164   پیچ گوشتی ضربه خور دو سو250*8 NOVA NTS-2166 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷ ۹۶ ۰
165   پیچ گوشتی ضربه خور دو سو200*8 NOVA NTS-2165 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷ ۱۰۸ ۰
166   پیچ گوشتی ضربه خور دو سو150*8 NOVA NTS-2164 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷ ۱۲۰ ۰
167   پیچ گوشتی ضربه خور دو سو150*6 NOVA NTS-2163 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷ ۱۴۴ ۶۹,۵۰۰
168   آچار فرانسه سفید سايز 6اينچNOVA NTA-3001 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷ ۶۰ ۰
169   آچار فرانسه سفید سايز 8اينچNOVA NTA-3002 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷ ۳۶ ۱۸۰,۸۰۰
170   آچار فرانسه سفید سايز 10اينچNOVA NTA-3003 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷ ۳۶ ۲۲۶,۰۰۰
171   آچار فرانسه سفید سايز 12اينچNOVA NTA-3004 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷ ۲۴ ۲۷۱,۲۰۰
172   آچار فرانسه سفید سايز 15اينچNOVA NTA-3005 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷ ۱۲ ۵۹۰,۰۰۰
173   پيچ گوشتي 75*3 جهارسو NOVA NTS-1111 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷   ۲۰,۰۰۰
174   پيچ گوشتي 100*3چهارسو NOVA NTS-1113 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷   ۲۱,۰۰۰
175   پيچ گوشتي 150*3چهار سو NOVA NTS-1115 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷   ۲۲,۰۰۰
176   پيچ گوشتي 100*5چهار سو NOVA NTS-1117 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷   ۳۲,۰۰۰
177   پيچ گوشتي 150*5 چهار سو NOVA NTS-1119 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷   ۳۶,۰۰۰
178   پيچ گوشتي 300*5 چهار سو NOVA NTS-111 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷   ۴۹,۵۰۰
179   پيچ گوشتي 38*6 چهار سو (مشتي)NOVA NTS-1123 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷   ۳۰,۰۰۰
180   پيچ گوشتي 100*6چهار سو NOVA NTS-1125 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷   ۴۰,۰۰۰
181   پيچ گوشتي 125*6چهار سو NOVA NTS-1127 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷   ۴۳,۰۰۰
182   پيچ گوشتي 150*6چهار سو NOVA NTS-1129 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۷   ۴۵,۰۰۰
183   پيچ گوشتي 150*8چهار سو NOVA NTS-1131 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶   ۶۱,۰۰۰
184   پيچ گوشتي 200*8چهار سو NOVA NTS-1133 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶   ۶۶,۰۰۰
185   پیچ گوشتی ضربه خور 7 عددی کیفی NOVA NTS-2160 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶ ۱۸ ۴۷۰,۰۰۰
186   اتو لوله سبز NOVA NTW-2400 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶ ۴ ۱,۸۲۰,۰۰۰
187   آلن ستاره ایی کیفی 9 عددی (سایز بلند)NOVA NTK-1144 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶ ۳۶ ۲۳۹,۰۰۰
188   آلن شش گوش کیفی 10 عددی (سایز بلند)NOVA ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶ ۲ ۲۷۹,۰۰۰
189   آلن شش گوش کیفی 10 عددی (سایز استاندارد)NOVANOVA NTK-1142 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶ ۶۰ ۱۲۹,۰۰۰
190   آلن شش گوش کیفی 9عددی (سایز نیمه بلند) NOVA ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶ ۱ ۰
191   آلن شش گوش کیفی 9 عددی (ساز استاندارد) NOVA ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶ ۱ ۱۷۵,۰۰۰
192   آلن شش گوش کیفی 10 عددی (سایز بلند) NOVA ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶ ۵ ۰
193   لوله بر 1.8-2اينچ با يك عدد تيغ اضافهNOVA NTP-1003 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶ ۳ ۰
194   مفتول بر 30/750اينچ NOVA ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶   ۰
195   مفتول بر 24/600اينچ NOVA ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶   ۰
196   مفتول بر 18/450 اينچ NOVA ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶   ۰
197   مفتول بر 14/350 اينچ NOVA ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶   ۰
198   مفتول بر 12/300 اينچ NOVA ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶   ۰
199   کمک 1/2 250 ميليمترNOVA NTS-7008 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶ ۳۶ ۱۰۵,۰۰۰
200   کمک1/2 125 ميليمترNOVA NTS-7007 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶ ۷۲ ۶۰,۰۰۰
      
201   دسته جغجغه 2/1 اينچ باسطح مشكي و فول پوليشNOVA ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰۸:۲۶ ۲ ۳۶۰,۰۰۰
202   جعبه بكس 1/2 و 3/8 اينچ 40پارچه باسطح فول پولیشNOVA NTS-7002 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴ ۶ ۰
203   جعبه بكس 1/2 اينچ 24پارچه باسطح فول پوليشNOVA ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴ ۲۴ ۱,۸۰۰,۰۰۰
204   جعبه بكس 1/2اينچ 26 پارچه باسطح مشكيNOVA ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴ ۶ ۱,۸۲۰,۰۰۰
205   آلن چاقوئي شش گوش 8 عدديNOVA NTK-1141 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴ ۷۲ ۱۶۲,۰۰۰
206   آلن چاقوئي ستاره اي (سوراخ دار) 8 عدديNOVA NTK-1140 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴ ۷۲ ۱۶۲,۰۰۰
207   پيچ گوشتي 200*8دو سو NOVA NTS-1132 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴   ۶۶,۰۰۰
208   پيچ گوشتي 150*8دو سو NOVA NTS-1130 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴   ۶۱,۰۰۰
209   پيچ گوشتي 150*6دو سو NOVA NTS-1128 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴   ۴۵,۰۰۰
210   پيچ گوشتي 125*6دو سو NOVA NTS-1126 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴   ۴۳,۰۰۰
211   پيچ گوشتي 100*6دو سو NOVA NTS-1124 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴   ۴۰,۰۰۰
212   پيچ گوشتي 38*6دو سو (مشتي)NOVA NTS-1122 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴   ۳۰,۰۰۰
213   پيچ گوشتي 300*5 دو سو NOVA NTS-1120 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴   ۴۹,۵۰۰
214   پيچ گوشتي 150*5 دو سو NOVA NTS-1118 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴   ۳۶,۰۰۰
215   پيچ گوشتي 100*5دو سو NOVA NTS-1116 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴   ۳۲,۰۰۰
216   پيچ گوشتي 150*3دو سو NOVA NTS-1114 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴   ۲۲,۰۰۰
217   پيچ گوشتي 100*3دو سو NOVA NTS-1112 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴   ۲۱,۰۰۰
218   پيچ گوشتي 75*3 دوسو NOVA NTS-1110 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴   ۲۰,۰۰۰
219   آچار فرانسه مشکی سايز 15اينچNOVA NTA-3010 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴ ۱۲ ۰
220   آچار فرانسه مشکی سايز 12اينچNOVA NTA-3009 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴ ۲۴ ۲۴۰,۰۰۰
221   آچار فرانسه مشکی سايز 10اينچNOVA NTA-3008 ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۴ ۳۶ ۲۰۰,۰۰۰
222   آچار فرانسه مشکی سايز 8اينچNOVA NTA-3007 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۰۶:۴۳   ۱۶۰,۰۰۰
223   آچار فرانسه مشکی سايز 6اينچNOVA NTA-3006 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۰۶:۴۳ ۶۰ ۱۲۰,۰۰۰
224   دستکش لاتکس سبز NOVA NTG-9003 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۰۶:۴۳ ۲۴۰ ۳۰,۵۰۰
225   سیم لخت کن اتوماتیک NOVA NTW-8050 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۰۶:۴۳ ۴۸ ۲۸۸,۰۰۰
226   گیره رومیزی 3 اینچ گردانNOVA NTB-1103 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۰۶:۴۳ ۴ ۱,۰۳۰,۰۰۰
227   گیره رومیزی 4 اینچ گردانNOVA NTB-1104 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۰۶:۴۳ ۲ ۱,۴۵۰,۰۰۰
228   گیره رومیزی 5 اینچ گردانNOVA NTB-1105 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۰۶:۴۳ ۲ ۲,۲۹۰,۰۰۰
229   پيچ گوشتي 7 عددي كيفيNOVA NTS-1015 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۰۶:۴۳ ۱۸۰ ۲۶۰,۰۰۰
230   قيچي ورق بر چپ برNOVA NTP-2306 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۰۶:۴۳ ۴۸ ۲۹۹,۰۰۰
231   قيچي ورق بر راست برNOVA NTT-2307 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۰۶:۴۳ ۴۸ ۲۹۹,۰۰۰
232   قيچي ورق بر مستقيم برNOVA NTT-2305 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۰۶:۴۳ ۴۸ ۲۹۹,۰۰۰
233   آچار دو دسته 2اينچ مدل آلمانيNOVA NTS-5005 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۰۶:۴۳ ۸ ۰
234   آچار دو دسته 1.5اينچ مدل آلمانيNOVA NTS-5004 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۰۶:۴۳ ۱۲ ۵۴۷,۰۰۰
235   آچار دو دسته 1 اينچ مدل آلمانيNOVA- NTS-5003 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۰۶:۴۳ ۱۶ ۰

 

 

تلفن های تماس فروشگاه : 66736774 - 66736726 - 66761202

ارسال فکس : 66752806