امروز سه شنبه 5 مرداد 1400

اطلاعات تخصصی در مورد سنگ ها

5 / 10
از 2 کاربر

دستور العمل های لازم الاجرا برای استفاده از صفحه سنگ ها:

 

سنگ برش و سایش

 

 

انــــواع سنـــگهـــای بـــرش

سنگ برش چدن

R.P.M

Size

Type

13300

110×2.5×(160r 22)

F-158B

13300

110×2.5×(160r 22)

F-158B

8500

180×2.5×22

F-158B

6650

230×2.5×22

F-158B

5100

300×3×40

F-158B

5100

300×3.5×40

F-158B

5100

300×4×40

 
سنگ برش آلومینیوم ومس

R.P.M

Size

Type

13300

110×2.5×(160r 22)

L-115B

13300

110×2.5×(160r 22)

L-115B

8500

180×2.5×22

L-115B

6650

230×2.5×22

L-115B

5100

300×3×40

L-115B

5100

300×4×40

 
سنگ برش فولاد ضد زنگ

R.P.M

Size

Type

13300

110×4×(160r 22)

C-144b

13300

115×2.5×(160r 22)

C-144b

8500

180×2.5×22

C-144b

6650

230×2.5×22

C-144b

5100

300×3×40

C-144b

5100

سنگ برش آهن و فولاد

R.P.M

Size

Type

13300

115×2.5×(160r 22)

M-138

13300

180×2.5×(160r 22)

M-138

8500

230×2.5×22

M-138

6650

300×3×40

M-138

5100

300×4×40

 
برش سنگ ، بتن و سرامیک

R.P.M

Size

Type

8500

180×2.5×22

P-129

6650

230×3×22

P-129

5100

300×3.5×40

P-129

5100

300×4×40

P-129

3850

400×4×40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انـــــواع سنــــــگهـــای ســــایــــــش

سنگ سایش آلومینیوم ومس
   

R.P.M

Size

Type

13300

110×6.5×(160r 22)

L-115

13300

115×4×(160r 22)

L-115

13300

180×6.5×22

L-115

8500

180×6.5×22

L-115

6650

230×8×22

L-115

 
سنگ سایش فولاد ضد زنگ

R.P.M

Size

Type

13300

110×7×(160r 22)

C-144

13300

110×6.5×(160r 22)

C-144

8500

180×4×22

C-144

8500

180×6.5×22

C-144

8500

180×8×22

C-144

5100

230×4×22

C-144

5100

230×6.5×22

C-144

 
سنگ سایش چدن

R.P.M

Size

Type

13300

110×6.5×(160r22)

F 158

13300

115×4×(160r22)

F 158

13300

115×6.5×(160r22)

F 158

8500

180×4×22

F 158

8500

180×6.5×22

F 158

8500

180×8×22

F 158

 
سنگ سایش آهن و فولاد
   

R.P.M

Size

Type

13300

110×4×(160r22)

M-165

13300

115×4×(160r22)

M-165

13300

115×6.5×(160r22)

M-165

8500

180×4×22

M-165

8500

180×6.5×22

M-165

8500

180×10×22

M-165

6650

230×4×22

M-165

6650

230×6.5×22

M-165

6650

230×8×22

M-165

13300

115×6.5×(160r22)

M-165

super

8500

180×6.5×22

M-165

super

8500

180×8×22

M-165

super

6650

230×6.5×22

M-165

super

 

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر یا رفع هر گونه سوال می توانید باشماره های فروشگاه تماس گرفته و سوال خود را با مسئول مربوطه در میان بگذارید.