امروز سه شنبه 5 مرداد 1400

الکترودچدن Fonte-Ni میکا

10 / 10
از 1 کاربر

 

- الکترود نیکل خالص با پوشش قلیایی ، گرافیتی ، با رسوب جوش هموژن و نرم ، مناسب برای جوشکاری سرد.
 
- مناسب جهت بازسازی چدن خاکستری ، ترمیم ترک ، تعمیر سیلندر موتور ، فریم ماشین های ابزار جعبه دنده ، اجزا پمپ و شیر آلات
 
 
 الکترود میکا