امروز جمعه 4 خرداد 1403

انواع لوازم جوش و برش آروا ARVA

6 / 10
از 7 کاربر

 

 

ردیف عنوان  قیمت 
1   کابل-انبر جوش و انبر اتصال ARC 200 آروا     ۹۸۰,۰۰۰  
2   ففل حیاطی مدل کلید کامپیوتری اروا     ۲۹۰,۰۰۰  
3   ففل حیاطی مدل کلید معمولی اروا     ۲۶۰,۰۰۰  
4   گرمکن مدل HT-60A آروا     ۲۸۸,۰۰۰  
5   گرمکن مدل HT-40A آروا     ۲۵۹,۰۰۰  
6   گرمکن مدل HT-40B آروا     ۲۲۳,۰۰۰  
7   گرمکن مدل HT-20B آروا     ۱۸۷,۰۰۰  
8   دستگیره مدل 220A اروا     ۳۵۰,۰۰۰  
9   سرپيك برش مانو متر اروا مدل ox-01     ۱,۰۵۰,۰۰۰  
10   لقمه 20mm اروا     ۰  
11   لقمه 25mm اروا     ۰  
12   لقمه 32mm اروا     ۰  
13   لقمه 40mm اروا     ۰  
14   لقمه 50mm اروا     ۰  
15   لقمه 63mm اروا     ۰  
16   تیع قیچی اتو لوله اروا مدل pc-042     ۱۶۹,۰۰۰  
17   اتو لوله سبز اروا مدل wp-2200a     ۲,۴۹۰,۰۰۰  
18   اتو لوله سبز اروا مدل wp-2000b set     ۱,۵۹۸,۰۰۰  
19   شیشه ماسک WG-100 DIN9,10,11     ۰  
20   سرپیک مانومتر CT-01 آروا     ۱,۵۹۰,۰۰۰  
21   انبر جوشکاری مدل EH-600 آروا     ۲۶۹,۰۰۰  
22   انبر جوش مدل EH-350 آروا     ۰  
23   سرپيك جوش مدل CT-02 آروا     ۱,۲۸۵,۰۰۰  
24   سرپيك جوش مدل CT-02 آروا(120سانتيمتر)     ۰  
25   سرپيك جوش مدل CT-02 آروا(100سانتيمتر)     ۰  
26   سرپيك جوش مدل CT-02 آروا(80سانتيمتر)     ۰  
27   سرپيك جوش مدل CT-02 آروا(50سانتيمتر)     ۰  
28   سرپيك جوش مدل CT-01 آروا     ۰  
29   سرپيك جوش مدل WT-03B آروا     ۶۶۰,۰۰۰  
30   سرپيك جوش مدل WT-03A آروا     ۰  
31   مانومتر استيلن مدل AC-08 آروا     ۰  
32   مانومتر استيلن مدل AC-07A آروا     ۰  
33   مانومتر استيلن مدل AC-03 آروا     ۰  
34   مانومتر استيلن مدل AC-01 آروا     ۰  
35   مانومتر اكسيژن مدل OX-09 آروا     ۴۶۲,۰۰۰  
36   مانومتر اكسيژن مدل OX-08 آروا     ۷۹۰,۰۰۰  
37   مانومتر اكسيژن مدل OX-07A آروا     ۰  
38   مانومتر اكسيژن مدل OX-03 آروا     ۰  
39   مانومتر اكسيژن مدل OX-01 آروا     ۸۹۰,۰۰۰  
40   NZ-02آروا     ۰  
41   گان كارواش آروا     ۰  
42   شلنگ 5 متري آروا     ۳۳۰,۰۰۰  
43   اسپري گان آروا     ۳۵۵,۰۰۰  
44   کارواش HP-250 آروا     ۳,۹۹۰,۰۰۰  
45   کارواش HP-160 آروا     ۳,۵۹۰,۰۰۰  
46   کارواش HP-110 آروا     ۲,۶۷۰,۰۰۰  
47   دستگاه جوش زیر پودری مدل MZ1250 مجهز به کالسکه جوشکاری اتومات کابل اتصال به کالسکه 2 عدد کابل انبر اتصال 6 متر آروا     ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰  
48   دستگاه جوش زیر پودری مدل MZ1000 مجهز به کالسکه جوشکاری اتومات کابل اتصال به کالسکه 2 عدد کابل انبر اتصال 6 متر آروا     ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰  
49   دستگاه برش مدلCUT 160تورچ پلاسما ترافیت ایتالیا 6 متر انبر اتصال 3 متر قابلیت برش 1تا 60 م م آروا     ۹۸,۸۰۰,۰۰۰  
50   دستگاه برش مدلCUT 100 تورچ پلاسما ترافیت ایتالیا 5 متر انبر اتصال 3 متر قابلیت برش 1تا 40م م آروا     ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
       
1   دستگاه برش مدلCUT 60تورچ پلاسما 4 متر انبر اتصال 3 متر قابلیت برش 1تا 25 م م آروا     ۲۱,۸۰۰,۰۰۰  
52   دستگاه برش مدلCUT 40تورچ پلاسما 5 متر انبر اتصال 3 متر قابلیت برش 1تا 12 م م آروا     ۱۶,۵۰۰,۰۰۰  
53   دستگاه جوشکاری اینورتر مدل ARC200 آروا     ۶,۶۸۰,۰۰۰  
54   دستگاه جوشکاری اینورتر مدل ARC500- آروا     ۲۲,۲۶۰,۰۰۰  
55   دستگاه جوش مدل 200TIG/ARC تورچ آرگون 5 متر انبر اتصال 3 متر انبر جوش 6 متر آروا     ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  
56   دستگاه جوش مدل 630MIG/ARC تورج میگ هوا خنک بینزل آلمان مجهز به کالسکه 3 طبقه انبر جوش 3 متر انبرا تصال4متر منبع آب خنک آروا     ۹۷,۰۰۰,۰۰۰  
57   دستگاه جوش مدل 500MIG/ARC تورج میگ هوا خنک بینزل آلمان مجهز به کالسکه 3 طبقه انبر جوش 3 متر انبرا تصال4متر منبع آب خنک آروا     ۷۴,۰۰۰,۰۰۰  
58   دستگاه جوش مدل 350MIG/ARC تورج میگ هوا خنک بینزل آلمان مجهز به کالسکه 3 طبقه انبر جوش 3 متر انبرا تصال4متر منبع آب خنک آروا     ۶۳,۰۰۰,۰۰۰  
59   دستگاه جوش مدل 280MIG/ARC تورج میگ هوا خنک انبر جوش 3 متر انبر اتصال 6 متر آروا     ۰  
60   دستگاه جوش مدل 200MIG/ARC Sتورج میگ هوا خنک انبر اتصال 3 متر آروا     ۲۳,۳۰۰,۰۰۰  
61   دستگاه جوش مدل 200MIG/ARC تورج میگ هوا خنک انبر جوش 3 متر انبر اتصال 3 متر آروا     ۲۲,۶۰۰,۰۰۰  
62   دستکاه جوش آرگون مدل 200 TIG/ARC تورچ آرکون 5 متر انبر اتصال 3 متر انبر جوش 6 متر آروا     ۱۳,۳۰۰,۰۰۰  
63   دستکاه جوش آرگون مدل 200 TIG/ARC PLUSتورچ آرکون 4 متر انبر اتصال 3 متر انبر جوش 6 متر آروا     ۰  
64   دستکاه جوش آرگون مدل 315 TIG/AC/DC PLUSتورچ آرکون آب خنک 5 متر انبر اتصال 3 متر انبر جوش 6 متر آروا     ۰  
65   دستگاه جوش الکترود مدل ARC250-1P انبر جوش 3 متر انبر اتصال 3 متر آروا     ۰  
66   دستگاه جوش الکترود مدل ARC250-3P انبر جوش 3 متر انبر اتصال 3 متر آروا     ۰