امروز جمعه 4 خرداد 1403

لیست قیمت محصولات ACTIVE

7 / 10
از 5 کاربر

 

نماینــــدگی رسمــــی محــــــولات ACTIVEدر ایـــــران 

 

 لیست قیمت محصولات ACTIVE

 

 شناسهعنوانبه روزرسانیتعداد در کارتنقیمت
1   قیچی برش لوله pvc اتوماتیک سایز 42 تانوس ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۵۰ ۱۹۰,۰۰۰
2   جارو برقی 600 وات کد AC-20600 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۸ ۸۵۰,۰۰۰
3   سنگ برش استیل 22*1/6*180 کد AC-51116 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۲۰۰ ۳۱,۸۰۰
4   سنگ برش استیل 22*1*115 کد AC-51151 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴۰۰ ۱۷,۹۰۰
5   سنگ ساب آهن 22*6*180 کد AC-5016 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۵۰ ۳۹,۸۰۰
6   سنگ ساب آهن 22*6*115 کد AC-5056 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۱۰۰ ۱۹,۸۰۰
7   سنگ برش آهن 22*3*180 کد AC-5013 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۱۰۰ ۲۲,۴۰۰
8   سنگ برش آهن 22*3*115 کد AC-5053 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۲۰۰ ۱۴,۵۰۰
9   فارسی بر کشویی 250م م کد AC-2155 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۱ ۶,۸۰۰,۰۰۰
10   پروفیل بر صنعتی350 م م کد AC-2135 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۱ ۳,۴۲۰,۰۰۰
11   فرزسنگبری سوپرصنعتی 230 م م کد AC-2123 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۲ ۲,۲۳۰,۰۰۰
12   فرز آهنگری سوپرصنعتی 180 م م کد AC-2118 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۲ ۲,۲۳۰,۰۰۰
13   مینی فرز صنعتی 115 م م کد AC-2185 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۸ ۱,۳۵۰,۰۰۰
14   دریل پیچ گوشتی شارژی دو سرعته 14 ولت کد AC-2414 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۵ ۲,۳۰۰,۰۰۰
15   دریل پیچ گوشتی شارژی دو سرعته 12 ولت کد AC-2412L ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۵ ۲,۶۵۰,۰۰۰
16   دریل 13 گیر بکسی کد AC-2313 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴ ۱,۷۸۵,۰۰۰
17   دریل 13 چکشی کد AC-2213 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۸ ۹۲۸,۰۰۰
18   دریل 10 اتوماتیک کد AC-2210A ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۱۰ ۷۷۸,۰۰۰
19   دریل ستونی 32 م م کد AC-2232P ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
20   دریل ستونی 25 م م کد AC-2225P ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
21   دریل ستونی 20 م م کد AC-2220P ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۹,۹۰۰,۰۰۰
22   دریل ستونی 16 م م کد AC-2216PT ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۷,۸۰۰,۰۰۰
23   دریل ستونی 16 م م کد AC-2216PB ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۶,۶۰۰,۰۰۰
24   دریل ستونی 13 م م کد AC-2213P ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۳,۰۰۰,۰۰۰
25   کمپرسور باد تک شیر کد AC-1110 حجم مخزن 10لیترACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۲,۷۰۰,۰۰۰
26   دستگاه جوش (اینورتر)200 آمپر ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۱ ۶,۷۵۰,۰۰۰
27   کارواش2000 وات کد AC-20150 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۵,۶۵۰,۰۰۰
28   سنباده رول استغاده ماشینی دانه بندی 220 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰
29   سنباده رول استغاده ماشینی دانه بندی 120 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰
30   سنباده رول استغاده ماشینی دانه بندی 100 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰
31   سنباده رول استغاده ماشینی دانه بندی 80 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰
32   سنباده رول استغاده ماشینی دانه بندی 60 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰
33   سنباده رول استغاده ماشینی دانه بندی 40 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰
34   سنباده رول استغاده دستی دانه بندی 400 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰
35   سنباده رول استغاده دستی دانه بندی 120 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰
36   سنباده رول استغاده دستی دانه بندی 100 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰
37   سنباده رول استغاده دستی دانه بندی 80 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰
38   سنباده رول استغاده دستی دانه بندی 60 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰
39   سنباده رول استغاده دستی دانه بندی 40 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰
40   کارواش1800 وات کد AC-20140 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۴,۲۵۰,۰۰۰
41   کارواش1600 وات کد AC-20130 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۲,۹۵۰,۰۰۰
42   کارواش1400 وات کد AC-20100 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۲,۳۵۰,۰۰۰
43   کمپرسور باد دو شیر کد AC-1080 حجم مخزن 80لیترACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۵,۵۰۰,۰۰۰
44   کمپرسور باد دو شیر کد AC-1024 حجم مخزن 25لیتر ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۳,۴۵۰,۰۰۰
45   کمپرسور باد دو شیر کد AC-1050 حجم مخزن 50 لیترACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۳,۸۵۰,۰۰۰
46   جک سوسماری 3تن دسته گردان کدAC-3103 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۳,۴۹۰,۰۰۰
47   جک سوسماری(1.4) 2تن دسته گردان کدAC-3125 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۲,۸۹۰,۰۰۰
48   جک سوسماری 2تن دسته گردان کدAC-3102 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۱,۱۰۰,۰۰۰
49   جک روغنی 30تن کد AC-3030 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۱ ۲,۶۰۰,۰۰۰
50   جک روغنی 20تن کد AC-3020 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۲ ۱,۰۵۰,۰۰۰
      
51   جک روغنی 15تن کد AC-3015 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۲ ۸۵۰,۰۰۰
52   جک روغنی 10تن کد AC-3010 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴ ۶۳۰,۰۰۰
53   جک روغنی 5تن کد AC-3005 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴ ۴۷۰,۰۰۰
54   جک روغنی 3تن کد AC-3003 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۶ ۴۰۰,۰۰۰
55   جک روغنی 2تن کد AC-3002 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۶ ۳۲۵,۰۰۰
56   گریس پمپ دستی کد AC-1001 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۱۶ ۳۷۰,۰۰۰
57   تلمبه پایی دوپمپ کد AC-1022 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۱۰ ۳۱۰,۰۰۰
58   تلمبه پایی تک پمپ کد AC-1021 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۱۵ ۲۸۰,۰۰۰
59   فلاپ دیسکALU-ZIR سایز 22* 180 دانه بندی120 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۸۲,۰۰۰
60   فلاپ دیسکALU-ZIR سایز 22* 180 دانه بندی100 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۸۲,۰۰۰
61   فلاپ دیسکALU-ZIR سایز 22* 180 دانه بندی80 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۸۲,۰۰۰
62   فلاپ دیسکALU-ZIR سایز 22* 180 دانه بندی60 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۸۲,۰۰۰
63   فلاپ دیسکALU-ZIR سایز 22* 180 دانه بندی40 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۸۲,۰۰۰
64   فلاپ دیسکALU-ZIR سایز 22* 180 دانه بندی36 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۸۲,۰۰۰
65   فلاپ دیسکALU-ZIR سایز 22* 115 دانه بندی120 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۳۶,۵۰۰
66   فلاپ دیسکALU-ZIR سایز 22* 115 دانه بندی100 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۳۶,۵۰۰
67   فلاپ دیسکALU-ZIR سایز 22* 115 دانه بندی80 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۳۶,۵۰۰
68   فلاپ دیسکALU-ZIR سایز 22* 115 دانه بندی60 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۳۶,۵۰۰
69   فلاپ دیسکALU-ZIR سایز 22* 115 دانه بندی40 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۳۶,۵۰۰
70   فلاپ دیسکALU-ZIR سایز 22* 115 دانه بندی36 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۳۶,۵۰۰
71   سنباده دیسکی ALU-OXI سایز 22* 180 دانه بندی120 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۱۷,۵۰۰
72   سنباده دیسکی ALU-OXI سایز 22* 180 دانه بندی100 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۱۷,۵۰۰
73   سنباده دیسکی ALU-OXI سایز 22* 180 دانه بندی80 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۱۷,۵۰۰
74   سنباده دیسکی ALU-OXI سایز 22* 180 دانه بندی60 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۱۷,۵۰۰
75   سنباده دیسکی ALU-OXI سایز 22* 180 دانه بندی36 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۲۰,۰۰۰
76   سنباده دیسکی ALU-OXI سایز 22*180دانه بندی24 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۲۲,۰۰۰
77   سنباده دیسکی ALU-OXI سایز 22*115دانه بندی120 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۹,۰۰۰
78   سنباده دیسکی ALU-OXI سایز 22*115دانه بندی100 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۹,۰۰۰
79   سنباده دیسکی ALU-OXI سایز 22*115دانه بندی80 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۹,۰۰۰
80   سنباده دیسکی ALU-OXI سایز 22*115دانه بندی60 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۹,۰۰۰
81   سنباده دیسکی ALU-OXI سایز 22* 115 دانه بندی36 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۹,۸۰۰
82   سنباده دیسکی ALU-OXI سایز 22*115دانه بندی24 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱   ۱۰,۵۰۰
83   کد AC-1028 سایه پاش کاسه فلزی مدل CV ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۴۰ ۳۱۵,۰۰۰
84   کد AC-1070G پبستوله کاسه زیرفلزی مدل G70 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۲۰ ۳۹۵,۰۰۰
85   کد AC-1070GE پبستوله دوکاسه فلزی مدل GE70 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۱۰ ۰
86   کد AC-1027A پبستوله سه تنظیم کیفی (همراه رطوبت گیر) مدل HK827A ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۱۰ ۶۹۵,۰۰۰
87   کد AC-1027 پبستوله سه تنظیم مدل HK827 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۱۰ ۰
88   کد AC-1099 پبستوله کاسه پلاستیکی مدل S990G ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۲۰ ۲۷۰,۰۰۰
89   کد AC-1070 پبستوله کاسه فلزی مدل E70 ACTIVE ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۵:۲۱ ۲۰ ۳۲۰,۰۰۰

 

 

تلفن های تماس فروشگاه : 66736774 - 66736726 - 66761202

ارسال فکس : 66752806