امروز جمعه 4 خرداد 1403

لیست قیمت محصولات TANOS

3 / 10
از 1 کاربر

 

 

نماینــــدگی رسمــــی محــــــولات TANOS در ایـــــران

 

 لیست قیمت ابزار های دستی TANOS

 

 شناسهعنوانبه روزرسانیتعداد در کارتنقیمت
1   واشربر 9 عددی TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۴۸ ۱۵۵,۰۰۰
2   جعبه ابزار پلاستیکی دور فلزی TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶ ۳۶۰,۰۰۰
3   جعبه بکس24 پارچه 1/2 اینچ TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۴ ۱,۷۸۰,۰۰۰
4   گچ خط کشی صنعتی TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۱۰ ۳۱۵,۰۰۰
5   قیچی باغبانی 9 اینچ TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۱۳۰,۰۰۰
6   خارجمع کن سر کج 7 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۱۱۵,۰۰۰
7   خاربازکن سر کج 7 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۱۱۵,۰۰۰
8   خارجمع کن سر صاف 7 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۱۱۵,۰۰۰
9   خاربازکن سر صاف 7 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۱۱۵,۰۰۰
10   روغن کش مخزن بزرگ TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶ ۵۵۰,۰۰۰
11   متر نشکن 10 متری TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۴۸ ۱۲۵,۰۰۰
12   متر نشکن 7/5 متری TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۱۰۸,۰۰۰
13   متر نشکن 5 متری TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۷۲ ۷۸,۰۰۰
14   متر نشکن 3 متری TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۱۲۰ ۴۸,۰۰۰
15   پیچ گوشتی ساعتی TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۱۲۰ ۹۸,۰۰۰
16   کمپرسور هوا فندکی TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۸ ۹۸۰,۰۰۰
17   اتو لوله سبز TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۴ ۱,۵۵۰,۰۰۰
18   تلمبه پایی دو سیلندر فشار قوی TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۱۰ ۳۷۰,۰۰۰
19   تلمبه پایی تک سیلندر فشار قوی TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۱۵ ۳۰۰,۰۰۰
20   انبر پرچ TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۲۴ ۱۹۵,۰۰۰
21   پیچ گوشتی کیفی 7 عددی تانوس ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۳۶ ۲۳۰,۰۰۰
22   اینورتر 250آمپر TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۱ ۹,۲۰۰,۰۰۰
23   اینورتر 200آمپر TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۱ ۶,۲۰۰,۰۰۰
24   دم باریک دسته سه رنگ 8 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۱۱۸,۰۰۰
25   دم باریک دسته سه رنگ 6 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۱۱۸,۰۰۰
26   سیم چین دسته سه رنگ 7 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۱۱۸,۰۰۰
27   سیم چین دسته سه رنگ 6 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۱۱۸,۰۰۰
28   انبر دست دسته سه رنگ 8 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۱۱۸,۰۰۰
29   انبر دست دسته سه رنگ 7 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۱۱۸,۰۰۰
30   انبر دست دسته سه رنگ 6 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۰
31   دم باریک خالدار 8 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۰
32   دم باریک خالدار 6 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۰
33   سیم چین خالدار 7 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۰
34   سیم چین خالدار 6 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۰
35   انبر دست خالدار 8 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۰
36   انبر دست خالدار 7 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۰
37   انبر دست خالدار 6 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۰
38   چکش دو شاخ دسته فایبر 500 گرم TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۳۶ ۱۸۵,۰۰۰
39   چکش دو شاخ دسته فایبر 250 گرم TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۰
40   دم باریک الکترونیکی TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۵ ۶۰ ۵۸,۰۰۰
41   سیم چین الکترونیکی TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۶۰ ۵۸,۰۰۰
42   انبر دست الکترونیکی TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۶۰ ۵۸,۰۰۰
43   پیچ گوشتی تکی سایز38*6 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۴۸۰ ۲۲,۵۰۰
44   پیچ گوشتی تکی سایز 200*8 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۱۴۴ ۵۲,۰۰۰
45   پیچ گوشتی تکی سایز 150*8 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۱۴۴ ۴۸,۰۰۰
46   پیچ گوشتی تکی سایز 150*6 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۲۴۰ ۳۸,۰۰۰
47   پیچ گوشتی تکی سایز125*6 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۲۴۰ ۳۶,۰۰۰
48   پیچ گوشتی تکی سایز100*6 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۲۴۰ ۳۲,۰۰۰
49   پیچ گوشتی تکی سایز250*5 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۲۴۰ ۳۴,۰۰۰
50   پیچ گوشتی تکی سایز150*5 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۲۴۰ ۳۰,۰۰۰
      
51   پیچ گوشتی تکی سایز125*5 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۲۴۰ ۳۰,۰۰۰
52   پیچ گوشتی تکی سایز100*5 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۲۴۰ ۲۶,۰۰۰
53   پیچ گوشتی تکی سایز 150*3 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۹۶۰ ۱۸,۰۰۰
54   پیچ گوشتی تکی سایز 100*3 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۹۶۰ ۱۶,۰۰۰
55   پیچ گوشتی تکی سایز 75*3 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۱,۲۰۰ ۱۴,۰۰۰
56   پمپ چسب آکواریوم دنده ایی TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۲۴ ۶۰,۰۰۰
57   سیم لخت کن اتوماتیک TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۶۰ ۱۰۰,۰۰۰
58   انبر قفلی 10 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۳۶ ۰
59   گاز آرماتور 10 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۴۸ ۰
60   آچار فرانسه 12 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۲۴ ۲۳۴,۰۰۰
61   آچار فرانسه 10 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۴۸ ۱۹۵,۰۰۰
62   آچار فرانسه 8 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۶۰ ۱۵۶,۰۰۰
63   آچار فرانسه 6 TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۱۲۰ ۱۱۷,۰۰۰
64   جعبه ابزار سه طبقه 40 سانت TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۴ ۰
65   جعبه ابزار دو طبقه 40 سانت TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۶ ۰
66   اتو لوله سبز بدون لوازم TANOS ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳:۳۲ ۴ ۸۰۰,۰۰۰

 

 

تلفن های تماس فروشگاه : 66736774 - 66736726 - 66761202

ارسال فکس : 66752806