امروز جمعه 4 خرداد 1403

IRON MAX

9 / 10
از 5 کاربر

آیرن مکس

 

نماینــــدگی رسمــــی محــــــولات IRON MAX در ایـــــران

 

 

#شناسهعنوانبه روزرسانیتعداد در کارتنقیمت
1   کمپرسور با ظرفیت 80 لیتر IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳ ۱ ۵,۷۰۰,۰۰۰
2   کمپرسور با ظرفیت 50 لیتر IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳ ۱۵ ۴,۱۰۰,۰۰۰
3   کمپرسور با ظرفیت 24 لیتر IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳ ۸ ۳,۶۰۰,۰۰۰
4   کمپرسور با ظرفیت 10 لیتر IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳ ۲ ۲,۷۰۰,۰۰۰
5   انبر جوش 500 آمپر IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳   ۰
6   انبر جوش 300 آمپر IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳   ۰
7   دستکش مهندسی IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳   ۵۶,۰۰۰
8   دیسک گرانیت بر قطر 115 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳   ۱۰۸,۰۰۰
9   دیسک گرانیت بر قطر 230 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳   ۲۹۰,۰۰۰
10   بست شیلنگ 2 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳ ۱,۰۰۰ ۳,۳۰۰
11   بست شیلنگ1 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳ ۲,۰۰۰ ۱,۴۵۰
12   بست شیلنگ 3/4 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳ ۲,۰۰۰ ۱,۲۰۰
13   بست شیلنگ 5/8 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳ ۲,۰۰۰ ۱,۲۰۰
14   اتو لوله سبز بدون لوازم IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳   ۷۹۰,۰۰۰
15   اینورتر 200آمپر IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳ ۱۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰
16   دم بایک 7 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳ ۱ ۰
17   دم بایک 6 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳ ۱ ۱۲۹,۰۰۰
18   سیم چین 7 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳ ۱ ۱۲۹,۰۰۰
19   سیم چین 6 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳ ۲ ۱۲۹,۰۰۰
20   انبر دست 8 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۳ ۳ ۱۲۹,۰۰۰
21   انبر دست 7 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۳ ۱۲۹,۰۰۰
22   انبر دست 6 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷   ۱۲۹,۰۰۰
23   آجار دو دسته 3 اینچ IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷   ۰
24   آجار دو دسته 2 اینچ IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۲ ۰
25   آجار دو دسته 1.5 اینچ IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۲ ۰
26   آجار دو دسته 1 اینچ IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۲ ۰
27   اتو لوله سبز با لوازم جانبی کامل IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۱۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰
28   جک سوسماری 2 تن گاراژی IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۳ ۰
29   جک سوسماری 2 تن سنگین دسته گردان IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۲۰ ۰
30   جک روغنی 50 تن IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۱ ۰
31   جک روغنی 32 تن IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۱ ۰
32   جک روغنی 20 تن IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۱۰ ۰
33   جک روغنی 15 تن IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۲ ۰
34   جک روغنی 10 تن IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۴ ۰
35   جک روغنی 6 تن کیفی IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷   ۰
36   جک روغنی 5 تن کیفی IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۱۵ ۰
37   جک روغنی 3تن کیفی IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۱ ۰
38   جک روغنی 2 تن کیفی IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷   ۰
39   سری 12 عددی کیفی آچار دو سر رینگ IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۶ ۰
40   سری 8 عددی کیفی آچار دو سر رینگ IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۷ ۱۰ ۰
41   آچار دو سر رینگ 32*30 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۱۲ ۰
42   آچار دو سر رینگ 28*25 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۶ ۰
43   آچار دو سر رینگ 27*24 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۱۲ ۰
44   آچار دو سر رینگ 23*21 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۱۲۰ ۰
45   آچار دو سر رینگ 22*20 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۱۲ ۰
46   آچار دو سر رینگ 19*18 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۱۲ ۰
47   آچار دو سر رینگ17*16 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۱۲ ۰
48   آچار دو سر رینگ15*14 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۱۸ ۰
49   آچار دو سر رینگ13*12 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۷۲ ۰
50   آچار دو سر رینگ 11*10 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۴۸ ۰
      
51   آچار دو سر رینگ9*8 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۱۲ ۰
52   آچار دو سر رینگ 7*6 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۱۲ ۰
53   سری 12 عددی کیفی آچار دو سرIRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۶ ۰
54   سری 8 عددی کیفی آچار دو سرIRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۱۰ ۰
55   آچار دوسر تخت 32*30 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۶ ۰
56   آچار دوسر تخت28*25 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۶ ۰
57   آچار دوسر تخت 27*24 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۶ ۰
58   آچار دوسر تخت 23*21 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۱۲ ۰
59   آچار دوسر تخت 22*20 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۶ ۰
60   آچار دوسر تخت 19*18 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۸ ۱۲ ۰
61   آچار دوسر تخت 17*16 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۱۸ ۰
62   آچار دوسر تخت15*14 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۲۴ ۰
63   آچار دوسر تخت 13*12 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۱۲ ۰
64   آچار دوسر تخت 11*10 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۱۲ ۰
65   آچار دوسر تخت9*8 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۱۲ ۰
66   آچار دوسر تخت 7*6 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۱۲ ۰
67   سری 22 عددی کیفی IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۲۰ ۰
68   سری 12 عددی کیفی IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۶۰ ۰
69   سری 8 عددی کیفی IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۵۰ ۰
70   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز48 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۳ ۰
71   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 46 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹   ۰
72   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 41 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۳ ۰
73   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 38 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۳ ۰
74   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 36 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۳ ۰
75   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 32 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۱۸ ۰
76   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 30 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۱۲ ۰
77   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 29 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۱۸ ۰
78   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 28 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۱۲ ۰
79   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 27 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۲۴ ۰
80   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 26 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۹ ۱۲ ۰
81   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 25 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۱۲ ۰
82   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 24 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۶۰ ۰
83   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 23 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۱۲ ۰
84   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 22 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۱۲ ۰
85   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 21 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۲۴ ۰
86   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 20 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۱۸ ۰
87   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 19 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۹۰ ۰
88   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 18 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۱۸ ۰
89   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 17 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۸۴ ۰
90   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 16 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۲۴ ۰
91   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 15 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۴۸ ۰
92   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 14 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۴۸ ۰
93   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 13 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۱۲۰ ۰
94   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 12 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۱۲۰ ۰
95   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 11 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۹۶ ۰
96   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 10 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۶۰ ۰
97   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 9 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۱۲ ۰
98   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 8 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۴۸ ۰
99   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 7 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۲۴ ۰
100   آچار یکسر تخت و یکسر رینگ سایز 6 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۰ ۲۴ ۰
      
101   پولیف 6 تن IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲ ۱ ۰
102   پولیف 3 تن IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲ ۳ ۰
103   پولیف 1.5تن IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲ ۱۲ ۰
104   پولیف 0.75 تن IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲ ۲ ۰
105   جرثقیل 5 تن زنجیر 6 متری IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲ ۱ ۰
106   جرثقیل 5 تن زنجیر 3 متری IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲ ۳ ۰
107   جرثقیل 3 تن زنجیر 6متری IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲ ۳ ۰
108   جرثقیل 3 تن زنجیر 3 متری IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲ ۱۸ ۰
109   جرثقیل 2 تنIRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲ ۱۵ ۰
110   جرثقیل 1.5 تنIRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲ ۳ ۰
111   جرثقیل 1 تنIRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲ ۶ ۰
112   گاز انبر -آرماتور IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲ ۱۰ ۱۷۸,۰۰۰
113   کمان اره مدل IM-HS101 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲   ۰
114   کمان اره مدل IM-HS201 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲   ۰
115   کمان اره مدل IM-HS301 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲   ۰
116   کیف ابزار مدل TB020 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲   ۳۲۵,۰۰۰
117   کیف ابزار مدل TB015 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲   ۳۹۵,۰۰۰
118   اره باغبانی IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲   ۰
119   قفل کتابی SSU94 IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲ ۱۰ ۲۴۹,۰۰۰
120   روغن دان500 سی سی IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۲ ۲ ۶۹,۰۰۰
121   روغن دان300 سی سی IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۳ ۴ ۶۹,۰۰۰
122   روغن دان200 سی سی IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۳ ۴ ۶۹,۰۰۰
123   انبر قفلی IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۳   ۲۶۴,۰۰۰
124   منگنه کوب IRON MAX ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۰:۱۳ ۶ ۱۹۵,۰۰۰

 

 

 

برای سفارش کالا با فروشگاه تماس حاصل نمایید

تلفن تماس : 66736774 - 66736726