امروز یکشنبه 31 تير 1397

لیست قیمت الکترود

6 / 10
از 14 کاربر

 

لیـــــست قیــــمت تمام الکتــــرود های مصــــرفی تنـها در سایــت ابـــــزار تجـــــارت

برای اطلاع از آخرین قیمت ها تماس بگیرید.

تاریخ بروزرسانی : 1397/01/25

 

 لیــــست قیــــمت الــکـتـرود

 

لیست قیمت الکترود های جوشکاری
نام کالا
استاندارد
2.5 3 4 5
الکترود آما 2000 6013 60.000 55.000 55.000 57.000
الکترود آما 1230 7018 130.000 10.600 10.600 120.000
الکترود آما 1047 6010 220.000 180.000 180.000 150.000
الکترود آما 1600V 1600V 1.000.000 990.000 990.000 --------
الکترود آما چدن 1094 2.100.000 2.100.000 2.100.000 --------
الکترود سوپر میکا 6013 48.000 45.000 45.000 46.000
الکترود ESAB 48.00
7018  170.000  160.000   160.000   170.000
الکترود یزد 6013  49.000  44.000   44.000   49.500
الکترود میکا خشکه 7018 68.000 60.000 60.000 64.000
الکترود آلیاژی میکا 6010 6010 90.000 85.000 85.000 72.000
الکترود چدن فیلارک 1094 1.600.000 1.650.000 1.65.000 1.750.000
الکترود استیل Hyundai 308L 450.000 470.000 470.000 490.000
الکترود ESAB 6010 290.00 280.000 280.000 280.00
الکترود سوپر میکا 6013 48.000 45.000 45.000 46.000
الکترود ESAB 48.00
7018   170.000 160.000 160.000   170.000
الکترود یزد 6010  60.000  57.000 57.000   70.000
الکترود پارس
6013  4655845.500  45.500  45.500  40.500
الکترود MT-12 6013 60.000 65.000 65.000 69.000
الکترود رضا 6013  51.500  43.000  43.000 45.000
الکترود آما 1118 7024 61.000 62.000 62.000 63.500
الکترود آلیاژی شیراز
6010 110.000 100.000 100.000 --------
الکترود ROYAL 6013  41.000   38.000  38.000  39.000
الکترود استیل فیلارک  308L   350.000 300.000 300.000 300.000
الکترود آلومینوم BESTIG 4043  900.000 850.000 850.000 850.000

 

لیست قیمت سیم جوش ها Co2

نام کالا
استاندارد 0.8 1.0 1.2 1.6
سیم جوش آما 18-40 SG2 65.200 59.000 62.000 51.300
سیم جوش آما 19-40 SG3 79.000 75.300 71.300 73.500
سیم جوش توحید SG2 45.500 44.000 41.000  
سیم جوش پارس SG2 48.500 46.000 43.000  
سیم جوش ESAB 22.09
ER70S  150.000   160.000   160.000   150.000
سیم جوش نوا SG2        
 سیم جوش رویال طلایی SG2   43.000    
سیـــم جـــوش هـــای زیــــرپــــودری
نام کالا
استاندارد 2.4 3 4 5
سیم جوش آما 12-50 S2 46.000 45.500 45.500 48.500
سیم جوش کاوش S2        
سیم جوش پرمنت SG2    38.200  38.200  
پـــــودرهـــای جـــــوشــــکـــاری
نام کالا
استاندارد
قیمت
پودر جوشکاری آما UNIVERSAL 44.000
پودر جوشکاری کاوش 510    37.500
پودر جوشکاری کاوش 620    36.000
پودر جوشکاری آوا 501   38.000

 

تلفن های تماس فروشگاه : 66736774 - 66736726 - 66761202

ارسال فکس : 66752806