امروز سه شنبه 3 مهر 1397

لیست قیمت الکترود

6 / 10
از 27 کاربر

لیـــــست قیــــمت تمام الکتــــرود های مصــــرفی تنـها در سایــت ابـــــزار تجـــــارت

برای اطلاع از آخرین قیمت ها تماس بگیرید.

تاریخ بروزرسانی : 1397/06/12

لیــــست قیــــمت الــکـتـرود

لیست قیمت الکترود های جوشکاری
نام کالا
استاندارد
2.5 3 4 5
الکترود آما 2000 6013 10.500 93.000 93.000 95.000
الکترود آما 1230 7018 23.000 195.000 195.000 200.000
الکترود آما 1047 6010 300.000 300.000 300.000 300.000
الکترود آما 1600V 1600V 1.400.000 1.400.000 1.400.000 --------
الکترود آما چدن 1094 3.400.000 3.400.000 3.400.000 --------
الکترود سوپر میکا 6013 86.000 78.000 78.000 80.000
الکترود ESAB 48.00
7018 400.000 380.000 380.000 390.000
الکترود یزد 6013 85.000 85.000 85.000 90.500
الکترود میکا خشکه 7018 120.000 110.000 110.000 120.000
الکترود آلیاژی میکا 6010 6010 100.000 95.000 95.000 95.000
الکترود چدن فیلارک 1094 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
الکترود استیل Hyundai 308L 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000
الکترود ESAB 6010 400.000 380.000 380.000 390.000
الکترود سوپر میکا 6013 86.000 78.000 78.000 80.000
الکترود ESAB 48.00
7018   400.000 380.000 380.000   390.000
الکترود یزد 6010  100.000  95.000 95.000   95.000
الکترود پارس
6013 83.000 72.000 72.000 79.000
الکترود MT-12 6013 190.000 190.000 190.000 190.000
الکترود رضا 6013  100.000  43.000  43.000 45.000
الکترود آما 1118 7024 61.000 62.000 62.000 63.500
الکترود آلیاژی شیراز
6010 185.000 190.000 190.000 --------
الکترود ROYAL 6013  100.000   100.000  100.000  100.000
الکترود استیل فیلارک  308L   3.100.000  3.100.000  3.100.000  3.100.000
الکترود آلومینوم BESTIG 4043  2.800.000  2.800.000  2.800.000  2.800.000

 

لیست قیمت سیم جوش ها Co2

نام کالا
استاندارد 0.8 1.0 1.2 1.6
سیم جوش آما 18-40 SG2 199.000 120.000 120.000 22.300
سیم جوش آما 19-40 SG3 209.000 290.000 180.300 180.000
سیم جوش میکا SG2 172.000 125.000 110.000  
سیم جوش پارس SG2 150.000 120.000 120.000  
سیم جوش ESAB 22.09
ER70S  150.000   160.000   160.000   150.000
سیم جوش نوا SG2        
 سیم جوش رویال طلایی SG2   43.000    
سیـــم جـــوش هـــای زیــــرپــــودری
نام کالا
استاندارد 2.4 3 4 5
سیم جوش آما 12-50 S2 46.000 45.500 45.500 48.500
سیم جوش کاوش S2        
سیم جوش پرمنت SG2    38.200  38.200  
پـــــودرهـــای جـــــوشــــکـــاری
نام کالا
استاندارد
قیمت
پودر جوشکاری آما UNIVERSAL 44.000
پودر جوشکاری کاوش 510    37.500
پودر جوشکاری کاوش 620    36.000
پودر جوشکاری آوا 501   38.000

 

تلفن های تماس فروشگاه : 66736774 - 66736726 - 66761202

ارسال فکس : 66752806