امروز شنبه 26 خرداد 1403

الکترود استیل آما

10 / 10
از 1 کاربر

 

 

کد شناسایی آماAWS/ASME SFA - 5.4
  1071R E 410-15
  1072D E 410Ni Mo-15
  1312J (E 310 - 15 (MOD
  1337JA E 308 L-15
  1338JB E 316 L-15
  1339JA E 309 L-15
  1340JA E 347-15
  1367MR  
  1460JA E 308 L-16
  1460JB E 308 L-16
  1461JA E 347-16
  1461JB E 318 -16
  1464CB E 309 Cb-16
  1464JA E 309 L-16
  1464JB E 309 MoL-16
  1465J E 312-16
  1468J E 312-16
  1474JB7 E 309 L-17
  1474MO E 309 MoL-17
  1507JA E 310-16
  1508JC E 308 L-17
  1509JC E 316 L-17
  1510JC6 E 347-17
  1511JC6 E 318-17
  1560JA E 308 H-1 6
  1803J (E 307-15 (mod
   

 

الکترودهای مخصوص استیل آما

الکترود آما

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 8556

توضیحات

1071R
E 410-15
E 13 1B20 الكترود قليايي براي جوشكاري فولادهاي زنگ نزن و مقاوم به حرارت يا فولادهاي ريختگي حاوي 13 درصد كروم. اين الكترود براي جوشهاي مقاوم به خوردگي و سايش تا دماي كاري 450 درجه سانتيگراد استفاده مي شود.
1312J
E 310-15
E 2520 B20 الكترود قليايي كه براي جوشكاري اتصالي و روكشي فولادهاي كرومي و فولادهاي نيكل-كروم يا فولادهاي ريختگي مقاوم به حرارت مناسب مي باشد.
1460JA
E 308 L16
E 19 9 R 23 الكترود روتيلي براي جوشكاري فولادهاي ريختگي يا فـولادهاي كروم-نيكل زنگ نزن اوستنيتي با كربن بسيار كم و همچنين براي چوشكاري فولادهاي ريختگي يا فولادهاي كرومي زنگ نزن يا مقاوم به حرارت.
1464JA
E 309 L16
E 23 12 LR 23 الكترود روتيلي براي اتصال فولادهاي غير همجنس (فـولادهاي اوستنيتي به فولادهاي فريتي) و همچنين روكش كاري لايه زنگ نزن روي فولادهاي معمولی .
1460JB
E 316 L16
E 19 12 3 LR 23 الكترود روتيلي براي جوشكاري فولادهاي ريختگي يا فـولادهاي كروم-نيكل- موليبدن زنگ نزن اوستنيتي با كربن بسيار كم.
1461JA
E 347 - 16
E 19 9 R 23

الكترود روتيلي براي جوشكاري فولادهاي ريختگي يا فـولادهاي كروم-نيكل زنگ نزن اوستنيتي پايدار شده و همچنين براي فولادهاي ريختگي و فولادهاي كرومي زنگ نزن يا مقاوم به حرارت كه فلز جوش آن تا دماي كاري حدود 400 درجه سانتيگراد مناسب مي باشد و تا دماي 800 درجه سانتيگراد در مقابل پوسته زدن مقاوم است .

 

1803J
E 307- 15
E 188 Mn B20 الـكترود قليايي كه براي جوشكاري فولادهاي غير همجنس و روكش كاري استفاده مي شود.
1461JB
E 318- 16
E 19123 NbR26
الـكترود روتیلی با کربن بسیار کم برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن کرم نیکل مولیبدن آستنیتی پایدار شده با Nb , Ti .
1465J
E 312- 16
E 299R26 الـكترود روتیلی - فریتی برای اتصال فولادهای غیر همجنس و بدجوش و همچنین جهت روکش کاری و ایجاد لایه واسط بر روی فولادهای کم آلیاژ .
1560JA
E 308H 15
E 199 R26
الكترود روتیلی که برای جوشکاری فولادهای ریختگی و یا فولادهای کروم-نیکل زنگ نزن اوستنیتی با کربن بالا مناسب می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الکترود آما, نماینده ی الکترود آما, قیمت الکترود آما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر جانبی
محصولات مشابه
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :